Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Zasady użytkowania aplikacji mobilnej : ”Łowiec Polski” oraz polityka prywatności

Zasady użytkowania

 1. Łowiec Polski Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom „Łowiec Polski” w formie aplikacji mobilnej „Łowiec Polski”, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS, Android,
 2. Aplikacja „Łowiec Polski” udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store, Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play, )
 3. Łowiec Polski Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji „Łowiec Polski” poszczególne wydania „Łowiec Polski”, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji

– bezpłatnie
– w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów
– w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (miesięcznej / 3-miesięcznej / 6-miesięcznej / rocznej).

  1. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
  2. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
  3. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
  4. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play, ) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
  5. Łowiec Polski Sp. z o.o. umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.
  6. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.
  7. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi (tu zalecamy wstawienie linku do strony z ofertą / zasadami korzystania z usług Premium itp.)
  8. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Wydawcy, usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Wydawca określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi Premium na (domyślnie: 5)
  9. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
   Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

Polityka prywatności

   1. Łowiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy [tytuł] w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play,, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
   2. Łowiec Polski Sp. z o.o. oświadcza, iż zamówienie prenumeraty „Łowiec Polski”, w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play, nie powoduje przetwarzania przez Łowiec Polski Sp. z o.o. jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Łowiec Polski Sp. z o.o. nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych [Wydawcy] w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Łowiec Polski Sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
   3. (W przypadku zakupu wydań „Łowiec Polski”, w ramach usługi prenumeraty Łowiec Polski Sp. z o.o., realizując zamówienie prenumeraty „Łowiec Polski” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
   4. Łowiec Polski Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań „Łowca Polskiego” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
   5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play,. Łowiec Polski Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play,.

 

Reklama