fot. Karl-Heizn Volkmar

Polowanie na ekranie

0
557

W Republice Federalnej Niemiec od 9 maja w 160 kinach wyświetlany jest film zatytuło­wany „Na polowaniu – kto jest właścicielem natury?”. W ten sposób co dziesiąte kino w Niemczech pokazuje obraz poświęcony łowiectwu. Jak podkreśla Nie­mieckie Stowarzyszenie Dystrybucji Filmów, taka liczba kin zaangażowanych w pokazy jest wyjątkowo duża w przy­padku filmu dokumentalnego.

Niemiecki Związek Łowiecki (DJV), promując film, pod­kreśla, że niebędąca dianą reżyser dokumentu Alice Agne­skirchner przenosi widza w fascynujący mikrokosmos – nie­miecki las. Pokazuje polowanie realistycznie, bezstronnie. Dokument ukazuje polowanie jako zjawisko społeczne bez patosu, z dużym naturalizmem. Tłumaczy, czym jest przy­roda, czy wciąż istnieje i jak ludzie dzielą swoje środowisko z dzikim zwierzęciem.

Lista kin uczestniczących w pokazach filmu nadal rośnie, a stowarzyszenia myśliwych organizują przy tej okazji liczne promocje, w tym degustacje potraw z dziczyzny.

(MG)

Reklama