fot. Rafał Łapiński

Pośród wilków

0
576

Obecność burych drapieżników stwierdzono na obszarze niemal całej Polski. Ale jak przedstawia się ich liczebność?

Jedni są zdania, że nasza populacja to tysiąc sztuk, inni mówią o trzech tysiącach. Wiarygodne dane z terenu Puszczy Augustowskiej pozwalają określić pewne trendy.

Wilk w Polsce jest objęty ochroną gatunkową od 1995 (a w trzech daw­nych województwach od 1998) roku. Co dało nam ćwierć wieku ochrony tego gatunku? Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że wilk nadal jest zagrożony wyginięciem, a dalsza jego ochrona jest niezbędna dla zachowa­nia gatunku. Inni mówią o niekon­trolowanym rozszerzaniu się zasięgu występowania wilka, który coraz częściej wchodzi w konflikty z ludźmi, szczególnie z hodowcami zwierząt i myśliwymi. Wiemy, że w momen­cie wpisania wilka na listę gatunków chronionych drapieżniki te wystę­powały tylko na wschodniej ścianie Polski. Obecnie notowane są na nie­mal całym obszarze kraju, co poka­zuje Atlas ssaków Polski. Istnieją zdania, że w Polsce bytuje zaledwie 1000 wilków. Są też tezy, że jest ich więcej niż 3000. Jak widać, rozbież­ność jest ogromna. Jak wygląda rze­czywista sytuacja, skoro nie istnieje ogólnopolski monitoring liczebności wilka?

Cały tekst w czerwcowym numerze “Łowca Polskiego”

Joanna Harmuszkiewicz

Reklama