fot. Rafał Łapiński

Powołano komisje problemowe

0
674

Program wyjazdowego posiedzenia NRŁ, które odbyło się w dniach 6–7 kwietnia w Korbielowie w hotelu „Granica”, był napięty, gdyż planowano podjąć aż 40 uchwał. Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski, który przedstawił sprawozdanie z pierwszych 30 dni urzędowania oraz zarysował program uszczelnienia finansów Zarządu Głównego oraz dokonania oszczędności, które w przyszłości zostaną przeznaczone na kynologię, strzelectwo i sokolnictwo.

Prezes NRŁ Rafał Malec zapewnił o wzorowej współpracy z Łowczym Krajowym, Zarządem Głównym, Ministerstwem Środowiska (co obecni na posiedzeniu przedstawiciele tego resortu potwierdzili), organizacjami rolniczymi i pozarolniczymi oraz samymi myśliwymi. Prezes mówił o konieczności dialogu, otwartości oraz wychodzeniu z inicjatywą przy rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Podczas posiedzenia NRŁ podjęto uchwały m.in. w kwestii rocznego sprawozdania oraz regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich. Uchwałą NRŁ przyjęto propozycję zmiany Regulaminu Kapituły Odznaczeń wraz z ceremoniałem polegającą na przyznawaniu odznaczenia po 10 latach przynależności do PZŁ. Uchwałą NRŁ w skład Głównego Sądu Łowieckiego weszły następujące osoby: Aleksandra Zając-Hanulak, Katarzyna Sikorska-Lowe, Michał Pieńkowski, Grzegorz Rudnicki i Jacek Konowalczuk.

Powołano także komisje problemowe Naczelnej Rady Łowieckiej oraz ich przewodniczących. Na czele Komisji Kultury Łowieckiej stanął Dariusz Gwiazdowicz, Prawnej – Piotr Nowak, Promocji –Roman Miler, Edukacji – Justyna Górecka, Zwierzyny Grubej – Robert Kamieniarz, Zwierzyny Drobnej – Grzegorz Karpik, Wyceny Trofeów – Roman Dziedzic, Strzeleckiej – Piotr Józwiak, Kynologicznej – Paweł Lisiak, Szkoleniowej – Dariusz Zalewski, Współpracy z Organizacjami Rolniczymi – Tomasz Guzik, Sokolniczej – Rafał Kruk, Łuczniczej – Karol Narbutt, Statutowej – Andrzej Skibiński.

Uchwała została przyjęta z zastrzeżeniem, że komisje problemowe NRŁ nie powinny liczyć więcej niż jedenaście osób wraz z przewodniczącym, a kandydatury do składów przedstawią na następnym posiedzeniu przewodniczący komisji. Ze względu na dynamikę i kierunek rozwoju PZŁ NRŁ przychyliła się do powołania Komisji ds. Nadzoru i Kontroli. Zarazem zobligowano przewodniczącego Jana Kantypowicza do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej projektu struktury organizacyjnej oraz składu osobowego komisji.

Alicja Fruzińska / Wiadomości.

Reklama