Powrót górskiego lwa

0
685

Naukowcy amerykańscy raportują powroty pum w miejsca, z których zostały wcześniej wyparte, znacząc w ten sposób koniec 100-letniego regresu populacji tych dzikich kotów.

Opublikowany niedawno raport naukowy stawia jednak ważne pytanie: w jaki sposób nauczyć ludzi życia w bezpośrednim sąsiedztwie pum, bo w ich powrót do dawnego zasięgu występowania nikt już nie wątpi. „Liczebność pum spadała drastycznie od 1900 roku. Zjawisko to wspierane było przez polowania i spadek liczebności zwierząt stanowiących bazę żerową tych kotów, pozostawiając pumy w izolowanym zasięgu na zachodzie kontynentu” – wyjaśnia szefowa grupy badawczej dr Michelle LaRue z Uniwersytetu w Minnesocie. „Udało nam się wykazać, że zachodnia populacja się rozrasta, a pumy zakładają obecnie swoje terytoria na środkowym zachodzie stanów.” – dodaje dr LaRue.

Trzy główne populacje pum na środkowym zachodzie koncentrują się wokół Gór Czarnych w Dakocie Południowej, ale zasięg migracji poszczególnych osobników wykracza daleko poza ten obszar. Jeden z monitorowanych rekordzistów opuścił Góry Czarne i przewędrował ponad 2900 km przez Minnesotę, Wisconsin i Nowy Jork, kończąc swą wędrówkę w Connecticut. „Tak dalekie wędrówki należą do wyjątków.” – wyjaśnia dr LaRue. „Jednak coraz częściej obserwujemy wędrówki podejmowane w kierunku opanowania historycznego zasięgu populacji na środkowym zachodzie.” – dodała.

Zespół dr LaRue dokonał przeglądy terytorium o powierzchni ponad 3 milionów km2, wykazując obecność pum w Teksasie, Arkansas, Nebrasce i kanadyjskich prowincjach Ontario i Manitoba. Analizie poddano wszystkie miejsca historycznych raportów o obecności pum od 1900 roku i poszukiwano tam współczesnych śladów obecności tych kotów. Badano szczątki ubitych zwierząt, tropy, zdjęcia i filmy oraz przeprowadzano analizy DNA w 14 stanach i prowincjach na środkowym zachodzie kontynentu. Potwierdzono w ten sposób obecność 178 osobników, zwracając uwagę, że liczba ta wzrasta coraz dynamiczniej w ostatnich 20. latach. „Oznacza to potwierdzenie rozpoczęcia procesu rekolonizacji terytoriów historycznego zasięgu występowania tego gatunku. – podsumowuje dr LaRue.

at / fot. en.wikipedia.org

Reklama