fot. GettyImages

Powrót króla

0
569

To dla nas szczególne święto. W odtworzenie populacji żubra zaanga­żował się przecież Jan Sztolcman – myśliwy i przyrodnik, pierw­szy redaktor naczelny „Łowca Polskiego”.

Dokładnie w dziewięćdzie­siątą rocznicę sprowadzenia żubrów do Białowieży Białowie­ski Park Narodowy, Lasy Pań­stwowe oraz Centrum Infor­macyjne Lasów Państwowych przygotowały inscenizację tego niezwykłego wydarzenia. Licznie przybyli goście mogli obserwo­wać sceny sprzed lat, które Jan Jerzy Karpiński – polski leśnik, entomolog, pisarz i fotografik – relacjonował w roczniku „Ochrona Przyrody” z 1929 roku: „Dzień 19 września r.b. należy uważać za dzień historyczny w dziejach Puszczy Biało­wieskiej. W tym dniu przybyły tutaj pierwsze 2 żubry – byki, przetrans­portowane w drewnianych skrzyniach do nowo utworzonego rezerwatu żubrów w Zwierzyńcu, odległego od parku pałacowego w Białowieży o 9 km. Są to wnukowie żubrów białowieskich, wywiezionych swego czasu z Puszczy na Krym przez carów rosyjskich do majątku Askanja Nowa. Żubry tam przewiezione, oraz ich potomstwo, przechodziły różne koleje, przebywając kolejno w Szwecji i Niemczech. W Niemczech zostały one w ilości 6 sztuk (4 krowy i 2 byki) zakupione przez Rząd polski i prze­wiezione do Warszawy. Pierwsze dwa byki zostały przewiezione koleją z Warszawy do stacji Haj­nówka. Tutaj skrzynie z niemi przeładowano na wagony kolejki leśnej i przetransportowano do Zwierzyńca”.

Płynącą z głośników relację przerwało dochodzące z oddali skrzypienie żelaznych kół pojazdu konnego, który uginał się pod ciężarem załadowanej skrzyni. Woźnica w stroju z minionej epoki skierował go do zagrody przygotowanej dla nowo przyby­łych żubrów. Zabrzmiały fan­fary myśliwskich trąbek. Goście zgromadzeni na wzgórzu Rezer­watu Pokazowego Żubrów BPN w napięciu oczekiwali na moment kulminacyjny. Po chwili na polanę wyszły dwa żubry. Zostały powi­tane oklaskami – tak jak tamte, które dały początek największej na świecie populacji żubrów żyjących na wolno­ści. Obecnie w Puszczy Białowieskiej bytuje około 700 osobników.

Alicja Milewska

Reklama