fot. Getty Images.

Prezydent z myśliwymi

0
564

Polowanie jest wsparciem dla podtrzymania różnorodności biologicznej, rozwoju obszarów wiejskich i znakomitym sposobem działania w dziedzinie ochrony przyrody, a także integralną częścią dziedzictwa kulturowego i funkcjonowania obszarów wiejskich. Gdzie? We Francji!

Prezydent Francji Emmanuel Macron publicznie deklaruje w ostatnich miesiącach popar­cie Pałacu Elizejskiego i swoje osobiste dla myśliwych nad Sekwaną i obiecuje ścisłą współpracę z władzami Francu­skiej Federacji Myśliwych (FNC). Jak piszą paryskie media, tak silne zaanga­żowanie Pierwszego Obywatela Francji w sprawy myśliwych ma miejsce po raz pierwszy od blisko 40 lat. Ba! Paryskie gazety zauważają, że nawet zapalony myśliwy, jakim był Valery Giscard d’E­staing, francuski prezydent w latach 1974–1981, nigdy tak otwarcie i jedno­znacznie nie powiązał dziedzictwa kul­turowego Francji z łowiectwem.

Tymczasem Emmanuel Macron w połowie grudnia ubiegłego roku podczas świętowania swoich czter­dziestych urodzin w gronie najbliż­szej rodziny w Chambord znalazł czas na spotkanie z uczestnikami polowa­nia zbiorowego i przedstawicielami FNC w tamtejszym łowisku oraz wziął udział w uroczystym pokocie. […]

Cały tekst w lutowym numerze “Łowca Polskiego”

Bartosz Głębocki / fot. Flickr, Getty Images.

Reklama