fot. Michael Breuer

Profesjonalni podkładacze

0
1613

Polowania z profesjonalnymi podkładaczami przebiegają sprawnie, bo zarówno przewodnicy, jak i psy dobrze znają się na swojej pracy.

Koła łowieckie, w których strzela się nawet po kilkaset sztuk zwierzyny grubej, bardzo chętnie korzystają z usług profesjonalnych podkładaczy. Polowania takie przebiegają zazwyczaj bardzo sprawnie, ponieważ zarówno przewodnicy, jak i psy bardzo dobrze znają się na swojej pracy.

Spotkałem niedawno myśliwego z województwa zachodniopo­morskiego, który opowiadał mi, że w obwodzie, gdzie poluje, występuje bardzo dużo dzików. Problem w tym, że nigdy nie można wykonać tam planu odstrzału i w związku z tym koło płaci potężne odszkodowania rolnikom. Wiosną i latem odstrzał jest trudny ze względu na wysoką roślin­ność, w której kryją się dziki, i nigdy nie wiadomo, czy obserwowana sztuka nie jest lochą z warchlakami. Z kolei jesienią i zimą na polowaniach zbioro­wych trudno wypędzić czarnego zwierza z gęstwiny.

Pewnego razu ktoś wpadł na pomysł, żeby zaprosić na zbiorówkę myśli­wego, który zajmuje się podkładaniem psów na grubego zwierza. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Kolega pod­kładacz przyjechał na miejsce zbiórki transporterem, w którym było zabu­dowanych kilka estetycznych klatek, a w nich znajdowało się pięć psów myśliwskich: trzy łajki i dwa gończe. Właściciel poprosił o mapkę terenu, założył psom kamizelki odblaskowe oraz lokalizatory i zgłosił gotowość do pracy. Już w pierwszym pędzeniu psy pokazały swoją klasę, wypędzając dziki z takich miejsc, z których dotąd nikomu się to nie udało. Efekt końcowy polowa­nia był tak zadowalający, że od tamtej pory koło systematycznie współpracuje z podkładaczem i składa u niego zamó­wienie z rocznym wyprzedzeniem.

Główni bohaterowie

Oczywiście najważniejsze w przy­toczonym przykładzie są psy. Zwykła naganka składająca się z okolicz­nych mieszkańców nie wystarcza do skutecznego przeprowadzenia dużego polowania. Dzików jest przede wszystkim o wiele więcej niż było kiedyś, a ponadto są na tyle inteli­gentne, że potrafią stać nieruchomo w gęstwinie kilka metrów od przecho­dzącego człowieka i nawet nie drgnąć. […]

Andrzej Wilczopolski / fot. Michael Breuer, Kristofer Hansson

podkladacze-01 podkladacze-02 podkladacze-03 podkladacze-04 podkladacze-05 podkladacze-06

Reklama