fot. Piotr Szalaty

Przeciw wilkom

0
889

Samuel Childers to pastor, który w Afryce Wschodniej od ponad 20 lat ratuje dzieci z rąk rebeliantów tworzących fanatyczną organizację zwaną Armią Bożego Oporu.

W filmie „Kaznodzieja z karabinem” zagrał go Gerard Butler. Nam duchowny zdecydował się opowiedzieć o swojej myśliwskiej pasji.

– Wbrew temu, co dziś twierdzą niektórzy, piąte przykazanie nie doty­czy zabijania jako takiego, lecz zaka­zuje mordu, a więc odbierania życia niewinnemu człowiekowi. Zatem nie popełnia grzechu ten, kto zabija napastnika w uzasadnionym przy­padku, na przykład w samoobronie lub w obronie słabszego. Z pewno­ścią natomiast piąte przykazanie nie odnosi się do kwestii łowieckich.

A co w Biblii znajdziemy na temat naszej pasji?

– Z pewnością z lektury Pisma Świętego płynie wniosek, że nie powinno się polować, jeśli ustrze­lona zwierzyna nie zostanie spo­żytkowana. Nie bez powodu Izaak rzekł do syna swego Ezawa: „Oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej. Weź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę, i przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię, i przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę cię pobłogosławić, zanim umrę”. Uważam zatem, że w świetle Biblii łowiectwo to nie tylko świetna pasja przekazywana z pokolenia na poko­lenie, ale przede wszystkim pierwszo­rzędny sposób, by zapewnić zdrowe i w pełni naturalne jedzenie dla rodziny.

Pamiętasz swego pierwszego upolowanego jelenia?

– Jasne! Dorastałem w górach Pen­sylwanii. Miałem osiem lat, gdy tata …[…]

Cały tekst w kwietniowym numerze “Łowca Polskiego”

Rozmawiał Piotr Szalaty

Reklama