fot. Michael Breuer

Przepis na dokarmianie

0
701

Dokarmiać czy nie? Dokarmiać! – odpowiadają praktycy. Dokarmiać już teraz, ale nie byle jak i nie byle czym!  

Doświadczenia płynące z badań naukowych, eksperymentów i najlepszych praktyk w środowiskach, w których udało się powstrzymać regres zwierząt polnych – a w niektórych wypadkach doprowadzić do spektakularnego odwrócenia niekorzystnych trendów spadkowych – pozwalają na sformułowanie podstawowych warunków takiego sukcesu. Chronologicznie pierwszym krokiem jest ukształtowanie odpowiedniej struktury upraw, drugim warunkiem jest odpowiednia kontrola wpływu drapieżników w newralgicznym dla wszystkich populacji okresie, trzecim jest dokarmianie.

Przy projektowaniu remiz oraz podczas działań pielęgnacyjnych warto pamiętać o roślinach szczególnie cennych z punktu widzenia tworzenia naturalnych stołówek – chodzi o gatunki owocujące i produkujące nasionaWe właściwie zagospodarowanym środowisku polnym niczego nie zostawia się przypadkowi. Wprawdzie dostęp do naturalnego żeru zapewnia w pierwszej kolejności odpowiednio ukształtowana struktura upraw, to jednak specjaliści są zdania, że prowadząc działania na rzecz ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego, konieczne jest również posiłkowanie się dokarmianiem, które może pełnić kilka dodatkowych funkcji.

Bez złotego środka

W gospodarowaniu środowiskiem polnym w zasadzie nie rozróżnia się działań prowadzonych odrębnie dla poszczególnych gatunków. Praktycy wychodzą z założenia, że prawidłowo kształtowane środowisko rolnicze – np. pod kątem kuropatw – w równym stopniu posłuży innym gatunkom. Potwierdza to praktyka, wskazując, że jednym z pierwszych beneficjentów intensywnego ratowania kuropatw są zające. Zanim zaobserwujemy lokalny wzrost liczebności kuropatw, w pierwszej kolejności powinniśmy zauważyć wyraźną poprawę liczebności szaraków.

Podobnie dzieje się, gdy koncentrujemy się na poprawie warunków bytowania bażantów. Również i w tej sytuacji wzrost liczebności zajęcy będzie potwierdzeniem, że nasze działania zmierzają we właściwym kierunku. […]

Cały artykuł w październikowym numerze Łowca Polskiego.

Aleksander Taras / fot. Michael Brauer

Zalecenia płynące z wieloletnich obserwacji i doświadczeń wskazują, że dla mieszkańców terenów rolniczych dokarmianie jest jednym z trzech kluczowych działań na rzecz zachowania bioróżnorodności środowisk polnych  Ważnym elementem kształtującym środowisko rolnicze jest kontrola liczebności drapieżników

Reklama