fot. iStock

Przyjaciele rolników

0
485

Długą listę benefitów płynących z obecności bob­rów w środowisku uzupełniły wyniki ostatnich badań prowadzonych przez naukowców Uni­wersytetu w Exeter.

Brytyjskie bobry to efekt ekspery­mentalnej reintrodukcji, prowadzonej w utrzymywanych w tajemnicy lokalizacjach.

Jedno z takich stanowisk jest położone w zachodnim Devon, zasiedlone przez rodzinę bobrów w 2011 roku. Na ogrodzonym terenie o powierzchni około 2,5 ha bobry zbudowały system składający się obecnie z 13 tam, przekształcając niewielki strumień w kompleks dość głę­bokich rozlewisk.

Okazuje się, że bobrowe tamy są doskonałymi filtrami, znakomicie radząc sobie z usuwaniem pochodzących z nawozów sztucznych osadów azotu i fosforu. Co równie ważne, znakomicie blokują także erozję ogromnych ilości gleby i składników odżywczych z lokalnych pól.

Badania wykazały, że na obszarach zmeliorowa­nych tempo erozji użytków rolnych jest wyższe i rodzi potrzebę jeszcze intensywniejszego nawożenia. Tymcza­sem obecność bobrów sprowadza ten proces do bez­piecznego poziomu.

(PL) / fot. iStock

Reklama