Pułtusk ogólnopolski

0
765

W 95. rocznicę powstania PZŁ i setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ogólnopolski Hubertus zagościł w mazowieckim Pułtusku.

Zgodnie z tradycją odprawiono mszę, zorganizowano też koncerty muzyki myśliwskiej oraz znakomite pokazy sokołów, psów i wabienia jeleni.

Najdłuższy zabytkowy rynek w Polsce, jakim może pochwalić się mazowiecki Pułtusk, był 20 października tego roku miejscem, w którym ogniskowały się główne wydarzenia tegorocznego ogól­nopolskiego Hubertusa, zorganizowa­nego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, przy wspar­ciu i współpracy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Gminy Puł­tusk. Mimo chłodnej pogody impreza zebrała sporo widzów, dopisali też myśliwi z wielu okręgów.

Wyjątkowy charakter tegorocznego Hubertusa wynikał z faktu podwój­nego święta: naszego jubileuszu 95-lecia oraz setnej rocznicy odzy­skania niepodległości. Ten wspólny charakter pułtuskiego święta podkre­ślał poczet ułanów z 5. Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki i grupy rekon­strukcyjnej w mundurach z początku naszej odrodzonej państwowości oraz koncert muzyki patriotycznej w wyko­naniu zespołu „Forest Brass”.

Osadzeni w polskości

Związek łowiectwa z polską histo­rią i tożsamością został mocno pod­kreślony podczas oficjalnego otwarcia, w którym wzięli udział minister śro­dowiska Henryk Kowalczyk, Łow­czy Krajowy Piotr Jenoch, posłowie na Sejm: Bartosz Jóźwiak, Mieczysław Miazga, Piotr Olszówka i Urszula Pasławska oraz dyrektor gene­ralny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, burmistrz Pułtuska Dorota Subda, przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych Robert Nowak, dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Andrzej Wasielewski i krajowy kapelan myśli­wych ksiądz Wojciech Frątczak.

Minister Henryk Kowalczyk w swoim wystąpieniu z wielkim uznaniem mówił o udziale myśliwych w walce o nasze narodowe i pań­stwowe samostanowienie.

– To także dzięki heroicznemu wysiłkowi myśliwych możemy dzisiaj żyć w państwie prawdziwie niepodle­głym i korzystać z owoców wolności – mówił minister Kowalczyk.

W swoim wystąpieniu podczas otwarcia uroczystości rozwinął ten wątek Łowczy Krajowy Piotr Jenoch, przypominając między innymi nazwiska wielu polskich bohaterów – i równocześnie myśliwych – któ­rzy zapisali się na trwałe w histo­rii walk o niepodległą ojczyznę. […]

Cały tekst w listopadowym numerze “Łowca Polskiego”

Bartosz Głębocki / fot. Andrzej Wierzbieniec, Tomasz Żyrek / Wiadomości.

Sponsorami Ogólnopolskiego Hubertusa Pułtuskiego były następujące firmy:

Interchemall , Zespół Młynów Jelonki, Dela Optical, Incorsa, Sławbud, Gobarto, Vestom, Pralkam, M.K. Szuster.

Reklama