fot. Shutterstock.

Rekord Anglików

0
563

Największa brytyjska orga­nizacja łowiecka BASC ma powody do dumy. Po raz pierwszy w historii liczba członków British Association for Shooting and Conservation osiągnęła rekordową liczbę 150 tys. członków.

– Jesteśmy niezmiernie zadowo­leni z faktu, że liczba członków BASC wciąż rośnie. Osiągnięcie liczby 150 tys. członków jest dla nas kamie­niem milowym. Coraz większa liczba oznacza coraz silniejszy głos, będący wyrazem naszych wartości i podej­ścia do łowiectwa jako narzędzia ochrony przyrody i bioróżnorodno­ści – stwierdził Peter Glenser, prze­wodniczący organizacji. – Łowiectwo w jego najróżniejszych formach nigdy nie było tak popularne, a jednocze­śnie poddane tak surowej krytyce, jak ma to miejsce obecnie. Przed nami coraz większe i coraz poważ­niejsze wyzwania. Każdy nowy czło­nek jest dla nas ogromnym wspar­ciem i wzmocnieniem – dodaje Peter Glenser.

– Osiągnięcie rekordowej liczby członków oznacza, że dysponujemy rekordową siłą – dodaje Christo­pher Graffius pełniący obowiązki prezesa. – Tak liczne grono człon­ków musi przekładać się na zdolność obrony i promocji współczesnego łowiectwa i wpływ na decyzje rządu i administracji oraz na media i opi­nię publiczną. Nie wolno nam tego zmarnować.

Jan Bocheński / fot. Shutterstock.

Reklama