Rekordowy tryk

0
2739

Mamy nowy rekord w śli­mach muflona! Potężny tryk został upolowany przez duńskiego myśliwego w OHZ LP Nadleśnictwa Jawor. Trofeum o długości ślimów 100 i 104 centy­metry zostało wycenione wstępnie na 233,7 pkt CIC.

Po niespełna trzech latach od zdo­bycia rekordowych ślimów wycenio­nych na 229,7 pkt CIC pojawiła się w drugiej połowie stycznia na porta­lach społecznościowych informacja o kolejnym bardzo mocnym tryku strzelonym w naszym kraju. Tym razem muflon został upolowany na Dolnym Śląsku, gdzie zwierzyna ta występuje już od ponad stu lat, a populacja szacowana jest na ponad półtora tysiąca sztuk.

Polowanie na muflony trwało kilka dni. Duński myśliwy chciał strzelić starego mocnego muflona o ślimach w granicach około metra. Mimo że za każdym razem w łowisku widział kierdle z trykami, brakowało mu łowieckiego fartu. 22 stycznia podczas przedostatniego wyjścia szczęście dopisało.

– Kierdel, który pojawił się około godziny 9 rano, w pobliżu wsi Gro­bla, w blasku słońca i na świeżo przykrytym śniegiem stoku, liczył około 20 sztuk – mówi Robert Sordyl z KŁ „Łoś” z Jawora, podprowadza­jący Duńczyka. – Powoli, by nas nie zauważyły czujne owce, staraliśmy się podejść na odległość skutecznego strzału. Spłoszyliśmy chmarę byków jeleni, ale na szczęście muflony nie ruszyły za nimi. Po 30 minutach zbli­żyliśmy się na 130 metrów. Wśród pasących się muflonów zauważyliśmy potężnego tryka o olbrzymich śli­mach. Decyzja była natychmiastowa.

Choć Robert Sordyl wiedział, że strzelony tryk ma olbrzymie ślimy (o odłamanych końcówkach uro­żenia), nie spodziewał się, że tro­feum okaże się nowym rekordem Polski, bijącym poprzedni, pocho­dzący z okręgu konińskiego, o cztery punkty! Zgodnie z zapisami Rozpo­rządzenia Ministra Środowiska z 19 maja 2005 roku w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów, rekor­dowe ślimy zdobyte przez duńskiego myśliwego w OHZ Jawor pozostaną w Polsce. Łowcy będzie musiała wystarczyć ich wierna kopia.

Historia muflonów na terenie Nadleśnictwa Jawor sięga końca lat 60. XX wieku. Wtedy to wpusz­czono pierwsze sztuki. Dziś liczebność muflonów w OHZ wynosi 200 sztuk, z czego prawie połowę stanowią tryki, w tym kilka o ślimach powyżej metra. W latach 2006–2012 zrealizowano „Program rozwoju poprawy jako­ści osobniczej i wzmocnienia warto­ści biologicznej populacji muflona na terenie Nadleśnictwa Jawor”. Pro­gram ten zakończył się powodzeniem, czego dowodzą zdobywane w ostat­nich latach złotomedalowe trofea (w tym kilka wycenionych na ponad 210 pkt CIC).

Wacław Matysek

Reklama