fot. Shutterstock

Rewolucja w prawie łowieckim

0
1104

Specustawa, nad którą pracować będzie Senat, rozszerza katalog zadań PZŁ i upolitycznia związek. Wprowadza jednak wiele korzystnych zmian, w tym kary za celowe utrudnianie polowań. Zezwala też na użycie tłumików podczas realizacji odstrzału sanitarnego.

O tym, jakie zagrożenie dla polskiego rynku wie­przowiny i całej rodzi­mej gospodarki niesie rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń, świadczą podejmowane przez parlament działania legislacyjne. 17 grudnia minionego roku do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt specustawy o zmianie niektó­rych ustaw w celu ułatwienia zwalcza­nia chorób zakaźnych zwierząt (druk sejmowy nr 87), nowelizującej wiele aktów prawnych, w tym naszą pod­stawową ustawę, tj. Prawo łowiec­kie. Zaledwie trzy dni później projekt został uchwalony przez Sejm i skie­rowany do Senatu. Taki jest stan prac nad projektem w momencie zamyka­nia bieżącego numeru. Senat ma teraz 30 dni na zadecydowanie o dalszym kształcie ustawy. Jakie rozwiązania wprowadza specustawa? Niektóre są, moim zdaniem, niepotrzebne z uwagi na dublowanie przepisów już istnieją­cych. Inne są jak najbardziej pożą­dane, na co wskazywaliśmy już wie­lokrotnie, a jeszcze inne należy uznać za dość kontrowersyjne.

Nowe zadania

Na wstępie należy zaznaczyć, że projekt rozszerza katalog zadań Pol­skiego Związku Łowieckiego o zwal­czanie i zapobieganie rozprzestrze­nianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych. Jakie to działania – nie wiadomo. Nie byłoby źle, gdyby cho­dziło jedynie o …[…]

Cały tekst w styczniowym numerze “Łowca Polskiego”

Paweł Norbert Graczyński

Reklama