fot. Shutterstock

Rudy irland

0
1065

Setery z Zielonej Wyspy podobnie jak irlandzkie teriery wyróżniają się mahonioworudym kolorem szaty. Barwa ta kojarzy się z żywym temperamentem.

Kiedy przodkowie seterów trafili do Irlandii, trudno dziś jedno­znacznie stwierdzić. Faktem jest, że nazwa seter irlandzki istniała w mowie potocznej już na początku XIX wieku. Jednak oficjalne wydziele­nie odmian seterów z Wysp Brytyjskich nastąpiło w 1860 roku podczas wystawy psów w Birmingham. Vero Show wyprowadza irlandy od Setting-spanieli w kolorze wątrobianym (liver), o któ­rych wspomina też Gervase Markham w „Hunger’s Prevention” z 1655 roku.

Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza Johna K. Millnera, wywo­dząca irlanda od czerwonego spaniela, bardzo rozpowszechnionego w wie­kach XVIII i XIX w Irlandii i zwanego w języku walijskim „Modder Rhu” – czerwony pies. Lawerack, twórca setera angielskiego, opisywał, że ówczesne irlandy starego typu były szczególnie niskie (co było cechą charakterystyczną wielu spanieli) i nie miały twardej stójki. Psy takie, w kolorze białym w rude łaty, spotkał u generała Win­dhama w Cockermouth Castle i takie umaszczenie przeważało u zdecydowa­nej większości psów.

Nawet jeśli Lawerack nie był do końca obiektywny co do ich zalet polowych – forując setera angielskiego – to prawie każdy irland miał mniejszą lub większą domieszkę bieli w szacie. Raw­don Lee w „The History of the Modern Dogs of Great Britain and Ireland” (1893) pisze za W. Bennetem i Maho­nem, że w końcu XVIII wieku nielicznie występujące jednomaściste setery nazy­wano „Ahaseragh” i trzymano je w pół­nocnej części Irlandii, natomiast w czę­ściach środkowej i zachodniej były setery łaciate i… miały lepsze zdolności polowe niż ich jednokolorowi kuzyni. […]

Cały tekst w sierpniowym numerze “Łowca Polskiego”

Gabriela Łakomik-Kaszuba / fot. Shutterstock, archiwum ŁP

Reklama