fot. Wolfgang Wander (commons.wikimedia.org)

Gdzie są bałtyckie kaczki

0
862

Najnowsza aktualizacja Czerwonej Księgi zmieniła status zagrożenia 208. gatunkom ptaków. Pogorszyła się sytuacja naszej bałtyckiej lodówki i uhli. Coś dzieje się na Bałtyku.

Tegoroczna aktualizacja Czerwonej Księgi, prowadzonej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN – International Union for Conservation of Nature), zmieniła status 208 gatunków ptaków. Wyniki badań terenowych pozwalają poprawić status 70 gatunków ptaków. Niestety, stan zagrożenia wyginięciem pogorszył się dla 148 gatunków. Pozostałe zmiany związane są z aktualizacją podziałów taksonomicznych.

Najwięcej zmian dotyczy ptaków żyjących w lasach Amazonii. Zagrożenie wzrosło dla prawie 100 gatunków żyjących tam ptaków. „Nie docenialiśmy prawdziwego zagrożenia wielu ptaków Amazonii” – powiedział dr Leon Bennum dyrektor naukowy w organizacji BirdLife International (Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków). Badania jednoznacznie wskazują, że niektóre z nich straciły niemal 80 proc. swojego naturalnego środowiska na przestrzeni ostatniej dekady. Niedawna liberalizacja prawa związanego z eksploatacja zasobów naturalnych Amazonii może ten niechlubny wynik jeszcze pogorszyć.

Niepokojące informacje dotyczą nie tylko tropików. Zmiany zaszły także na naszym podwórku. Między innymi pogorszyła się sytuacja naszej bałtyckiej lodówki (Clangula hyemalis). Badania wskazują, że na przestrzeni ostatnich 20 lat liczebność tej najliczniejszej dotychczas kaczki morskiej na Bałtyku skurczyła się o ponad milion osobników, co daje jej obecnie status narażonych na wyginięcie. Naukowcy nie potrafią wyjaśnić przyczyn tak drastycznego spadku, co jest szczególnym powodem do niepokoju, biorąc pod uwagę jeszcze trudniejszą sytuację innego mieszkańca Bałtyku. W najnowszej wersji Czerwonej Księgi uhle (Melanitta fusca) notowane są bowiem jako gatunek zagrożony.

„To są wyjątkowo niepokojące dane. Jesteśmy pewni, że tak liczna grupa ptaków nie mogła się gdzieś zwyczajnie przenieść. Te liczby stanowią więc dowód katastrofy ich populacji. Zebrane informacje sugerują jakieś ekologiczne zmiany, które dotyczą strefy polarnej i morskiej, gdzie gatunki te gniazdują” – powiedział Andy Symes, kierownik badań w BirdLife.

IUCN została założona w 1948 roku w Szwajcarii i dziś skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji rządowych i organizacji pozarządowych oraz ponad 11 tysięcy ekspertów i naukowców ze 160 krajów. Jej misją jest wspieranie badań naukowych i zarządzanie projektami na całym świecie a także koordynacją współpracy rządów, organizacji pozarządowych, agencji ONZ, przedsiębiorstw i lokalnych społeczności w celu rozwijania i wprowadzania w życie optymalnej polityki, praw i działań względem środowiska naturalnego.

Misją IUCN jest wpływanie, zachęcanie i pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody a także dążenie do osiągnięcia sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. Jednym jej z zadań jest publikacja międzynarodowej Czerwonej Księgi zawierającej listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Tegoroczna aktualizacja obejmuje gruntowne studium ponad 10 tys. gatunków ptaków, które prowadzone jest w czteroletnim cyklu badawczym.

at / fot. Wolfgang Wander (commons.wikimedia.org)

Reklama