Sarnina na zamku

0
495

W czerwcu w Puł­tusku odbyła się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Kuchnia Pol­ska Wczoraj i Dziś”, w któ­rym udział wzięli również myśliwi.

Wśród tegorocz­nych dań królowała dziczy­zna. Rywalizowały ze sobą dwuosobowe zespoły profesjonalnych kucha­rzy oraz uczniowie szkół gastronomicznych. Zawod­nicy mieli przygotować przystawkę z miętusa oraz danie główne, gdzie obo­wiązkowym składnikiem była sarnina i prawdziwki.

Poza konkursem odbyły się kulinarne zmagania myśliwych, dziennikarzy, aktorów i motocyklistów w konkursie „Magiczny koszyk”. Myśliwi – oprócz gotowania – zorganizowali stoisko Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie edu­kowali dzieci oraz pro­mowali wyroby z dziczy­zny. Sygnaliści i myśliwi z okolic Ostrołęki, War­szawy i Ciechanowa uczestniczyli w oficjalnej gali na podzamczu, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych. Pierwsze miejsce i puchar „Złotej Korony” wygrał zespół Bartosza Ludniew­skiego i Tomasza Szymań­skiego z Gorzowa Wiel­kopolskiego. Patronem honorowym konkursu był minister środowiska Hen­ryk Kowalczyk oraz mini­ster rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

(AG)

Reklama