Siedlecka majówka

0
884

W niedzielę 8 maja w Woli Gułowskiej odbyła się IX Okręgowa Majówka Myśliw­ska. Organizatorem tej imprezy jest WKŁ „Ryś”. 

Uroczystości przed nowo wybu­dowanym domem myśliwskim „Adamówka” prowadził prezes ORŁ w Siedlcach i prezes KŁ „Ryś” Adam Stępniak. Przed budynkiem stanęły 22 poczty sztandarowe, a na maszt wciągnięto flagę PZŁ. Zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia związkowe. Wśród wyróżnionych zna­leźli się m.in. wójt Sławomir Skwarek, dyrektor Domu Kultury Karol Ponikow­ski i wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Cąkała. W uroczystościach wziął udział gość szczególny – wicemi­nister środowiska Paweł Sałek, który wspólnie ze starostą Włodzimierzem Wolskim i wójtem Sławomirem Skwar­kiem dokonał aktu otwarcia „Domu Myśliwskiego”. Budynek poświęcił o. Mieczysław Jankowski, wieloletni przeor klasztoru w Woli Gułowskiej.

Po uroczystościach orszak zło­żony z pocztów sztandarowych wraz z myśliwymi i zaproszonymi gośćmi przeszedł główną ulicą Woli Gułowskiej do świątyni na mszę, którą odprawiono w intencji myśliwych w oprawie rogów myśliwskich. Po południu w ogrodach przyklasztornych rozpoczął się myśliwski piknik. Wszystkich ugosz­czono myśliwską grochówką i wyro­bami z dziczyzny. Z kolei w Domu Kultury można było wysłuchać koncer­tów dwóch zespołów regionalnych oraz Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka, który porwał do wspólnego grania i śpiewania zespoły ludowe i widownię.

Majówka była jednocześnie jubileuszem 65-lecia WKŁ „Ryś”. Założycielem koła był Mieczysław Wenzel – późniejszy wieloletni prezes. Obecnie myśliwi z „Rysia” gospoda­rują na dwóch obwodach o łącznej powierzchni 11 691 ha. Dominującymi gatunkami w łowiskach są sarny i dziki. Szczególną troską otaczają myśliwi łowisko Gułów, w którym występują jelenie – obecnie ponad 50 sztuk. Myśliwi strzelają rocznie około 80 saren, 100 dzików i 20–25 jeleni. Koło posiada dwa domki myśliwskie, wiatę oraz trzy wygodne karawany do prze­wozu myśliwych, naganki i upolowanej zwierzyny. W maju 2014 roku rozpo­częto budowę nowego domku myśliw­skiego na własnej, wcześniej zakupionej działce, który w dniu majówki został przekazany do użytku.

Zarząd i członkowie koła podejmują różne inicjatywy w zakresie ochrony śro­dowiska naturalnego oraz kultywowa­nia i popularyzacji tradycji łowieckich. Spotykają się z młodzieżą, organizują konkursy z wiedzy łowieckiej i przyrod­niczej. Od wielu lat członkowie koła wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół w Woli Gułowskiej sadzą las.

Obecnie koło liczy 62 myśliwych, reprezentowane są w nim niemal wszystkie grupy społeczne i zawodowe, w tym znani sportowcy: dwukrotny olimpijczyk, czternastokrotny mistrz Polski w zapasach w stylu wolnym i kla­sycznym Lucjan Sosnowski i Marian Sypniewski – trzykrotny olimpijczyk, mistrz świata we florecie (Hamburg 1978 r.). Wielu myśliwych pełniło i pełni ważne funkcje w organach naszego związku.

Andrzej Wierzbieniec

L1070920 L1070923

Reklama