Siedlisko „Gryfa”

0
902

W bezpośrednim sąsiedztwie Słowińskiego Parku Naro­dowego członkowie koła „Gryf” ze Słupska wybudowali z własnych funduszy przestronną i funkcjo­nalną stanicę, która wykorzystywana będzie nie tylko podczas myśliwskich uroczystości.

W ceremonii otwarcia uczestniczyli prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzej Gdula oraz wój­towie gmin Główczyce i Smołdzino. Tablicę pamiątkową odsłonił jej fun­dator – łowczy okręgowy Marian Wilczewski.

„Siedlisko”, bo tak się nazywa ten piękny obiekt, znajduje się 30 km od Słupska, w Skórzynie, gdzie dwa lata temu koło zakupiło 1,72 ha gruntu. 40 arów ogrodzono i przeznaczono na potrzeby stanicy, a na reszcie ziemi uprawia się poletka żerowe. Budy­nek główny to wykonana z drewna, a kryta blachodachówką, zamknięta altana (257 m²) z paleniskiem i grillem pośrodku. Obiekt ze 120 miejscami siedzącymi ma zaplecze kuchenne oraz dwa sanitariaty.

Na terenie stanicy znajduje się kapliczka św. Huberta, wykonana z pnia drzewa, a kryta strzechą. Podczas uro­czystości poświęcił ją ksiądz Grzegorz Stępniak – proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Główczyc.

Myśliwi stale współpracują z Zespo­łem Szkolno-Przedszkolnym w Głów­czycach, prowadząc edukację eko­logiczną, a także organizując akcje zbierania kasztanów i żołędzi z prze­znaczeniem na zimowe dokarmianie, czy sadzenia drzew owocowych, które w przyszłości dostarczą zwierzynie naturalnej karmy. Dzieci i młodzież z tej placówki będą odtąd często gościć w „Siedlisku”.

Koło „Gryf” liczy 101 członków i gospodaruje w trzech obwodach o łącznej powierzchni 16 841 ha. Plan łowiecki to ok. 300 jeleni (w tym 130 byków), 190 saren (95 rogaczy) i 400 dzików.

Skład zarządu: Jan Rudewicz – pre­zes, Hubert Oleszek – łowczy, Krystian Wiśniewski – podłowczy, Andrzej Drozd – podłowczy, Artur Dudziński – skarbnik, Remigiusz Temborowski – sekretarz.

Jan Siewier

Reklama