Siła Hubertusa

0
804

HUBERTUS EXPO 2017 pobił kolejne rekordy i zaprezentował najlepsze oblicze naszej pasji. Imprezę odwiedziło 22 tys. myśliwych i sympatyków łowiectwa.

Międzynarodowe targi HUBER­TUS EXPO przyzwyczaiły myśliwych do rozmachu i rosnącej liczby wystawców. Ranga tej najstarszej i największej imprezy – budowana konsekwentnie przez orga­nizatora targów, którym jest Zarząd Główny PZŁ – przyciąga coraz więcej zwiedzających i nowych wystawców. Widać, że – niezależnie od emocji towa­rzyszących w ostatnich miesiącach – myśliwska brać pokazała siłę i jedność.

W tej sytuacji obecność na uro­czystym otwarciu targów reprezenta­cji rządu i parlamentu, a także innych przyjaciół polskiego łowiectwa miała szczególne znaczenie. Ministerstwo Śro­dowiska reprezentowali wspólnie szef tego resortu prof. Jan Szyszko, a także trzej jego zastępcy: sekretarz stanu Paweł Sałek, podsekretarz stanu Andrzej Konieczny oraz podsekretarz stanu Sła­womir Mazurek.

Na otwarciu targów obecni byli także posłowie i senatorowie, wśród których znaleźli się: przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Pupa oraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Natural­nych i Leśnictwa Dariusz Bąk. Ponadto obecni byli dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny ochrony środowiska Krzysztof Lisowski, a także przewodni­cząca Państwowej Rady Ochrony Przy­rody prof. Wanda Olech.

Przy takim audytorium wyjątkowo mocno zabrzmiały słowa prof. Jana Szyszki otwierającego tegoroczną imprezę, który swoje wystąpienie roz­począł od podziękowania myśliwym za pracę wykonywaną dla polskiej przyrody: „W minionym roku myśliwi pokazali wielką siłę i wielką sprawność! Życzę Polskiemu Związkowi Łowiec­kiemu dobrej pracy i myślę, że współ­praca między Ministerstwem Środowi­ska, a Polskim Związkiem Łowieckim, przy współdziałaniu ze strony Lasów Państwowych, pozwoli rozwiązać wszystkie problemy”.

Profesor Jan Szyszko mocno zaakcentował wartość polskiego modelu łowiectwa opartego na takich fundamentach jak zwierzyna będąca własnością skarbu państwa, jeden związek łowiecki i obwody nie mniejsze niż 3 tysiące hektarów, które razem z polskim modelem leśnictwa są filarem ochrony przyrody w Pol­sce. Stwierdził także, że w jego opi­nii już w niedługim czasie powinna zostać przyjęta nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, a także rozwiązane zostaną problemy szacowania szkód łowieckich, z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych.

Mocne wsparcie Polski Związek Łowiecki usłyszał także z ust dyrektora generalnego Lasów Państwowych Kon­rada Tomaszewskiego. Leśnicy wspierają polski model łowiectwa – jednoznacz­nie stwierdził w swoim wystąpieniu, dodając jak bardzo denerwują go pomy­sły zmian w tej dziedzinie, wyrasta­jące – jak się wyraził – z analfabetyzmu prawnego. „Ta część gospodarki łowiec­kiej, która prowadzona jest w oparciu o obwody leśne, jest częścią składową gospodarki leśnej” – stwierdził dyrek­tor generalny Lasów Państwowych. […]

Cały tekst w kwietniowym numerze “Łowca Polskiego”

Bartosz Głębocki

Reklama