fot. pxhere.com

Skrócony zakaz polowań

0
890

Po interwencji ZG PZŁ, który skierował pismo do MSWiA, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister­stwa Środowiska, w znaczący sposób skrócono zakaz noszenia broni i przemieszczenia się z nią na terenie województw śląskiego i małopolskiego.

Zakaz wprowadzono w związku z 24 sesją Konferencji Stron Ramo­wej Konwencji Narodów Zjedno­czonych w sprawie zmian klimatu i 14 sesją Spotkań Stron Protokołu z Kioto. Pierwotnie miał obowiązy­wać od 25 listopada do 16 grudnia. Na szczęście MSWiA uwzględniło argument, że tak długi czas obowią­zywania zakazu w znaczący sposób utrudni nakazaną redukcję populacji dzików. W efekcie zakaz obowiązuje od 1 do 15 grudnia br.

(JS) / Wiadomości.

Reklama