fot. Shutterstock

Skrzydlate zagrożenie

0
598

Inwazyjne gatunki zwierząt to nie tylko szop pracz, jenot czy wizon amerykański, o których negatywnym wpływie na rodzimą przyrodę pisaliśmy niedawno na łamach „Łowca Polskiego”.

Na listę gatunków łownych powinny jak najszybciej trafić gęsiówka egipska i bernikla kanadyjska, zagrażające w Polsce wielu populacjom ptaków (w tym chronionych).

Gęsiówka egipska (Alopo­chen aegyptiaca) i berni­kla kanadyjska (Branta canadensis) systematycz­nie zwiększają populacje w Europie, co przekłada się na wzrost liczby osobników odnotowywanych w Pol­sce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat oba gatunki zaczęły również u nas wyprowadzać z sukcesem lęgi.

Biorąc pod uwagę dane z innych krajów, dotyczące wpływu tych gatunków na środowisko, naturalne wydaje się, że w Polsce nadeszła ostat­nia chwila, by wprowadzić gęsiówkę i berniklę na listę zwierząt łownych i dopuścić odstrzał w celu zahamowa­nia lub w najlepszym razie wyelimi­nowania zawiązujących się populacji.

Trochę historii

Gęsiówka egipska została spro­wadzona do Europy, a konkretnie do parków w Holandii, jako gatunek ozdobny. Z tych osobników zawią­zała się populacja, która zaczęła się rozmnażać na wolności w 1967 r. Po kilkunastu latach gatunek ten …(…)

Cały tekst w lipcowym numerze “Łowca Polskiego”

Bartosz Krąkowski / fot. Shutterstock

Reklama