Służba i łowy

0
626

W Równem na Wołyniu znajdowało się dowództwo Wołyńskiej Brygady Kawalerii oraz 13. Kresowej Dywizji Piechoty. Jednostki dysponowały dużymi rewirami łowieckimi. Generał Bronisław Regulski święcił tam niejeden myśliwski triumf.

Bohaterski żołnierz i zapa­lony myśliwy, gorący patriota i działacz emigra­cyjny. Bronisław Regulski herbu Rawicz (1886–1961) urodził się w Warszawie. Po ukończeniu nauki w gimnazjum w Łowiczu i zdaniu matury rozpoczął studia w Warsza­wie. W czasie I wojny światowej słu­żył w armii Imperium Rosyjskiego, a po odzyskaniu niepodległości uzy­skał przydział do Oddziału Opera­cyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Według niektórych źró­deł to właśnie on zredagował rozkaz do zwycięskiej bitwy warszawskiej.

W 1923 r. pełnił już obowiązki szefa Oddziału IV Sztabu General­nego, a sześć lat później mianowany został dowódcą 13. Kresowej Dywizji Piechoty w Równem. Tamtejsze Ofi­cerskie Koło Łowieckie organizowało biegi myśliwskie oraz zawody strze­leckie, za które odpowiedzialny był płk Regulski.

Frekwencja była imponująca. Zawodników było ponad 160 (w tym 20 pań), więc cztery strzelnice woj­skowe otwarte były od wczesnych godzin porannych do późnego wie­czoru. Strzelano z broni myśliw­skiej do rzutków, do zająca w biegu na 50 m, kulą do dzika na 50 m i kulą do jelenia w biegu na 100 m.

Nagrody wręczał gen. Edmund Knoll­-Kownacki, po czym w salach kasyna oficerskiego organizowano „dancing­-bridge” dla uczestników. […]

Cały tekst w grudniowym numerze “Łowca Polskiego”

Piotr Załęski / Tradycje i zwyczaje.

Reklama