fot. Shutterstock

Smak medali

0
1576

Postarzenie populacji jeleni w naszych łowiskach stało się faktem. W efekcie liczba strzelanych medalowych byków znacząco wzrasta każdego roku.

Możemy mówić o wielkim sukcesie – sześć lat temu zdobyliśmy tylko 300 medalowych trofeów, podczas gdy w ostatnim sezonie w obwodach kół łowieckich padło ich ponad 1800, z czego 77 złotych.

Dziesięć lat temu wśród myśliwych trwała dyskusja nad zmianą zasad selekcji. Wielu przywoły­wało „stare dobre czasy”, ubolewając nad brakiem medali i III klasy wieku. Znawcy tematu publikowali teksty, wytyczając kierunki, w jakich powinniśmy podążać. Wszyscy byli zgodni – trzeba postarzyć populację!

Jednak każda próba wypracowania zasad selekcji dla całego kraju generuje w naszym środowisku oponentów takiej czy innej metody. Kolejne sezony mijały i wielu myśliwych twierdziło, że jest coraz gorzej, nie podając – niestety – żadnych danych czy źródeł dla takich opinii. Faktem było, że nieprzemyślana redukcja populacji jeleni przeprowa­dzona na początku lat 90. doprowadziła do znaczącego odmłodzenia populacji. Najstarszej klasy wieku w naszych łowiskach zwyczajnie nie było. Dlatego kilka okręgów opracowano i wdrożyło strategię postarzenia populacji. Efekty wprowadzanych programów miały być widoczne za kilka lat i po tym czasie powoli zaczęły pojawiać się pierwsze medalowe trofea.

W końcu nadszedł czas zakończenia dyskusji i wprowadzenia okresowych zasad selekcji uchwalonych przez NRŁ w 2009 roku. Dwa lata później zebra­liśmy po raz pierwszy dane o medalo­wych trofeach i rozpoczęliśmy publi­kację corocznego rankingu. Okazało się, że w skali kraju strzeliliśmy w 2010 roku 300 medalowych byków, z czego 13 złotych. Liczba medali nie rzuciła nikogo na kolana, ale od liczby dużo ważniejsze było dla nas uchwycenie trendów i zmian w kolejnych sezonach. Jednak dla części myśliwych wynik był tylko potwierdzeniem mizernego stanu naszej populacji – publicznie zapowia­dali klęskę.

Historyczne dywagacje

Medalowa statystyka z 2010 roku, mimo że daleka była od marzeń, to zdaniem praktyków nie była taka tragiczna. Warto wszystkim przy­pomnieć, jakie były początki. Nie­wielu myśliwych pamięta, że jeszcze na początku lat 70. ubiegłego wieku w wielu okręgach jeleni zwyczajnie nie było. Dlatego liczba medali też nie mogła być zbyt duża. Potwier­dza to zestawienie, które opracował w 1971 roku Tadeusz Pasławski. […]

Paweł Gdula
Opowiadania zebrał Wacław Matysek
fot. Shutterstock, archiwum Łowca Polskiego

I miejsce - Przemysław Marus. Wieniec tego trzynastoletniego jelenia o masie 12,30 kg, w formie regularnego osiemnastaka, został wstępnie wyceniony w ZO PZŁ w Elblągu na 229,13 pkt CIC. II miejsce - Marek Wysoczyński. Poroże o masie 10,97 kg, w formie nieregularnego obustronnie koronnego osiemnastaka, zostało wycenione przez komisję we Wrocławiu na 228,27 pkt CIC. III miejsce - Włodzimierz Wrzeszcz. Wieniec o masie 11 kg, w formie nieregularnego obustronnie koronnego dwudziestaka, został wyceniony przez poznańską komisję na 226,75 pkt CIC. IV miejsce - Zdzisław Kowalczyk. Poroże o masie 10,38 kg, w formie nieregularnego obustronnie koronnego szesnastaka, zostało wstępnie wycenione przez komisję wyceny trofeów ZO PZŁ w Kaliszu na 225,12 pkt CIC. V miejsce - Janusz Szewczyk. Wieniec w formie nieregularnego obustronnie koronnego dwudwudziestaka i masie 10,92 kg, komisja ZO PZŁ w Białej Podlaskiej wyceniła na 224,19 pkt CIC. VI miejsce - Yvan Lisochwb. Wieniec o masie 11,44 kg i formie czterodwudziestaka nieregularnego obustronnie koronnego został wyceniony przez komisję wyceny działającą przy ZO PZŁ w Olsztynie na 224,19 pkt CIC. VII miejsce - Janusz Bujacz. Trofeum, w formie regularnego obustronnie koronnego szesnastaka i masie 10,80 kg, komisja działająca przy ZO PZŁ w Pile wyceniła na 223,58 pkt CIC. VIII miejsce - Søren Sørensen. Komisja wyceny trofeów działająca przy ZO PZŁ w Pile wyceniła wieniec o masie 9,63 kg w formie nieregularnego osiemnastaka obustronnie koronnego na 223,31 pkt CIC. IX miejsce - Waldemar Ortin. Wieniec, w formie nieregularnego obustronnie koronnego czternastaka i masie 10,66 kg, został wyceniony w ZO PZŁ w Warszawie na 223,17 pkt CIC. X miejsce - Jarosław Stasierski. Poroże tego nieregularnego obustronnie koronnego czternastaka o masie 10,28 kg zostało wycenione przez komisję przy ZO PZŁ w Kaliszu na 223,10 pkt CIC.

Reklama