fot. Andrzej Wierzbieniec

Sojusz dla natury

0
620

Jubileuszowego X Hubertusa Węgrowskiego rozpo­częło sobotnie polowanie w obwodach kół łowieckich Mazowsza i Podlasia. Uczestniczyło w nim blisko 430 myśliwych. Władze związku reprezentował członek ZG PZŁ Albert Kołodziejski. Kolejny dzień skupił myśliwych, leśników i rolników na błoniach para­fii św. Ojca Pio w Węgrowie, gdzie odprawiono mszę hubertowską celebrowaną przez księdza kardynała Gerharda Ludwiga Müllera.

Tradycyjnie już podczas jarmarku swój dorobek zaprezentowały Lasy Państwowe, ekspozycje przygo­towały też koła łowieckie. Uczestnicy imprezy mieli okazję obejrzeć paradę konną, pogoń za lisem oraz skosztować dziczyzny i regionalnych przysmaków. Całość zakończył występ gwiazdy Hubertusa – popu­larnego zespołu Golec uOrkiestra.

– To uroczystość, która wzmacnia wspólnotę myśli­wych, leśników i rolników – mówił kapelan Lasów Państwowych ks. Tomasz Duszkiewicz. Podczas uro­czystości prof. Jan Szyszko wręczył okolicznościowe „Dzwony Świętego Huberta”, przyznawane za zasługi na rzecz Hubertusa Węgrowskiego oraz kształtowania polskiego modelu leśnictwa i łowiectwa. Wyróżnie­nia odebrali: nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów Jerzy Derlicki, KŁ „Soból i Panna”, Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży oraz dyrektor generalny Lasów Pań­stwowych Andrzej Konieczny. Na zakończenie części oficjalnej posadzono poświęcony przez papieża Fran­ciszka dąb symbolizujący setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Andrzej Wierzbieniec

Reklama