fot. Shutterstock

Sponsorzy konkursu

0
700

Przybywa firm wspierających program „Ożywić pola”. 

shutterstock_266461046Producent latarek Led Lenser ufundował 100 nagród dla uczniów i myśliwych, a firma KOBA przekazała 10 000 złotych na organizację naszego konkursu. Pieniądze na nagrody w konkursie przeznaczy także Fundacja Ochrony Głuszca.

W szkołach uczestniczących w „Roku bażanta” zimowy czas to przede wszystkim okres dzia­łań edukacyjnych, m.in. organizacji rozmaitych konkursów dotyczących i głównego symbolu obecnej edycji – bażanta – i szeroko rozumianych problemów współczesnej ekologii. Prace w terenie często odkładane są na wiosnę, ale mamy też informacje, że młodzież szkolna wraz z myśliwymi zajmuje się dokarmianiem zwierzyny. Każde takie działanie jest pożyteczne i na dodatek pozwala młodym ludziom lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania przyrody.

W Redakcji „Łowca Polskiego” koncentrujemy się w ostat­nich tygodniach na rozmowach z potencjalnymi sponsorami naszego konkursu, gdyż – to warto przypomnieć – szybkimi krokami zbliżają się podsumowanie i finał „Roku bażanta”, przewidziane na drugą połowę czerwca tego roku. Na Wielkim Finale spotkamy się tym razem wszyscy w War­szawie i dobrze by było, aby szkoły, które „czują”, że mogą znaleźć się w gronie finalistów akcji, brały pod uwagę w swo­ich planach wycieczek na ten rok szkolny możliwość wyjazdu także do stolicy, na ogłoszenie wyników konkursu „Ożywić pola”.

Wracając do sponsorów. Już w ubiegłym roku udało nam się pozyskać wsparcie kilku firm i organizacji. Swoje zaan­gażowanie potwierdziła między innymi Fundacja Ochrony Głuszca, która finansowała także poprzednią edycję. Decyzją zarządu i rady FOG na ten cel zarezerwowano już w budżecie tej organizacji 5 000 złotych. Z rozmów z przedstawicielami FOG wynika, że niewykluczone są także inne działania wspie­rające ze strony fundacji dla konkursu „Łowca Polskiego”.

Także w ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie z firmą KOBA Organizacja Odzysku Opakowań SA z Krakowa, która wsparła naszą akcję kwotą – uwaga! – 10 000 złotych. Warun­kiem tej współpracy jest wprowadzenie do naszego programu także elementów edukacyjnych i praktycznych związanych z recyklingiem. Nie powinno być z tym problemu dla więk­szości szkół, które i tak w poprzednich edycjach w swoich sprawozdaniach często informowały nas dodatkowo o akcjach np. zbiórki zużytych baterii czy zbiórki makulatury.

Firma KOBA, niezależnie od już zrealizowanego wsparcia, deklaruje ewentualne sfinansowanie części nagród, a my zakła­damy, że podczas Wielkiego Finału w Warszawie przyznamy osobne nagrody dla szkół, które włączyły się w odzysk odpa­dów. W regulaminie znalazł się w związku z tym odpowiedni zapis, stwierdzający, że „W edycji »Rok bażanta« ważnym elementem programu są… (także – przyp. MG) działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami”.

I wreszcie trzeci z potwierdzonych już sponsorów „Roku bażanta”, czyli producent latarek Led Lenser, który ufunduje nagrody dla uczniów trzech najlepszych szkół w konkursie oraz 40 myśliwych-koordynatorów tegorocznej akcji z ramie­nia kół łowieckich. Z satysfakcją informujemy, że młodzi ludzie ze szkół-zwycięzców otrzymają także po 20 latarek typu Led Lenser P3 BM. Myśliwi otrzymają latarki typu Led Lenser P5.2 i Led Lenser TT. To prawdopodobnie początek szerszej współpracy z Led Lenserem w przyszłości.

Zapewniamy też wszystkich nauczycieli i myśliwych, działa­jących w akcji „Ożywić pola”, że to nie koniec naszych starań o pozyskanie kolejnych nagród dla tego konkursu. Prowa­dzimy rozmowy z kolejnymi firmami, wiemy też, że możemy liczyć na naszych stałych partnerów, w tym władze Polskiego Związku Łowieckiego oraz Ligę Ochrony Przyrody. Ambicją ekipy „Łowca Polskiego” jest, by prezentów dla najlepszych w programie „Ożywić pola” nie brakowało. I tak właśnie będzie.

Mirosław Głogowski, ogólnopolski koordynator programu „Ożywić pola. Rok bażanta”
fot. Shutterstock

Reklama