fot. Iwona Leoniuk-Wińska

Spotkanie kresowych dian

0
1124

Podlaski Klub Dian dzia­łający przy Zarządzie Okręgo­wym PZŁ w Białym­stoku oraz łowczy okręgowy w Łomży Szymon Depta na dwa dni zaprosili do Ciecha­nowca diany z Łotwy, Litwy, Łomży i Białegostoku. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Nadle­śnictwa Rudka oraz koledzy z Koła Łowieckiego „Rogacz” z Ciecha­nowca, które zorganizowało dla uczestników imprezy polowanie na terenie swojego obwodu.

W pierwszym dniu imprezy – nad którą patronat honorowy objął łowczy krajowy – uczestniczyły też przedstawicielki Zarządu Głównego PZŁ: Katarzyna Sikora i Beata Sala. W programie spotkania znalazły się także warsztaty selekcjonerskie, podczas których Alicja Milewska – prezes Podlaskiego Klubu Dian i inicjatorka drugiego już między­narodowego spotkania polujących kobiet – zaprezentowała kronikę klubu i dotychczasowy trzyletni jego dorobek.

Podczas warsztatów wiceprzewod­nicząca FACE – pełniąca równo­cześnie funkcję prezesa klubu Lady Hunt – Linda Dombrovska z Łotwy – przygotowała prezentację na temat selekcji saren. Koleżanki z Litwy – Rasa Vaitkeviciute i Ugne Kusta­itė – omówiły problemy selekcji łosia, a Migle Kaminskaite przedsta­wiła prezentację na temat polowań na bobry.

Wielkie zainteresowanie wywo­łał pokaz wabienia jeleni i innych zwierząt, który zaprezentował Andrzej Łukasiewicz – łowczy OHZ-tu z Puszczy Białowieskiej. Na koniec Jerzy Włostowski „prze­egzaminował” diany ze znajomości odgłosów zwierząt zamieszkują­cych nadbałtyckie lasy i tu bez­konkurencyjna okazała się Linda Dombrovska.

Królową polowania została, pierwszy raz w życiu, Kate Šterna z Łotwy, a Królową pudlarzy – też po raz pierwszy – Rasa Vaitkevi­ciute z Litwy. Radość koleżanek była tym większa, że otrzymały piękne medale upamiętniające te niezwykle przeżycia.

(AL) / Wiadomości.

Reklama