fot. Andrzej Wierzbieniec

Statutowy sukces

0
1065

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ pokazał determinację myśliwych, by nawet w trudnych realiach świadomie bronić modelu polskiego łowiectwa i demokratycznego charakteru naszego zrzeszenia.

Odpowiedzialność, roz­waga, realizm – tymi trzema słowami można by najkrócej opisać atmosferę i przebieg XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, który odbył się 16 lutego br. w Instytucie Badawczym Leśnic­twa w podwarszawskim Sękocinie. 259 delegatów, którzy przyjechali na to wydarzenie, zdało egzamin z dojrzałości łowieckiej. Wyka­zali, że rozumieją powagę chwili, w której zjazd miał miejsce, i auten­tyczną potrzebę jedności w naszym zrzeszeniu.

Dowodów tej odpowiedzialności nie brakowało ani podczas obrad, ani w kuluarowych dyskusjach, mimo obecności tzw. gorących tematów dnia, jak odwołanie dzień wcześniej z pełnionej funkcji łowczego krajo­wego Piotra Jenocha. W rozmowach między delegatami, a także w wystą­pieniach podczas zjazdowych sesji, choć prezentowane były różne stano­wiska na temat przyszłości i obecnej sytuacji PZŁ, praktycznie wszyscy unikali konfrontacyjnych sformuło­wań i – zdarzającego się w naszym środowisku, także ostatnio – szukania winnych.

Wsparcie resortu

Wpływ na taką atmosferę spo­tkania mieli także zaproszeni goście. Na zjazd – mimo odbywającej się tego dnia w Warszawie ceremonii pań­stwowego pogrzebu byłego premiera Jana Olszewskiego – dotarły m.in. dwie najważniejsze osoby reprezen­tujące Ministerstwo Środowiska: szef tego resortu Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu i równocześnie główny konserwator przyrody Małgorzata Golińska. […]

Cały tekst w marcowym numerze “Łowca Polskiego”

Mirosław Głogowski / fot. Andrzej Wierzbieniec.

Reklama