Strażnicy myśliwskiej pamięci

0
660

Myśliwi z oświęcimskiej „Cyranki” nie tylko pro­wadzą wzorową gospo­darkę łowiecką, są także strażnikami pamięci.

Dowiedli tego, otacza­jąc opieką piękną góralską kaplicę w Złatnej, którą przed wojną zbudo­wał inżynier Włodzimierz Chwi­rut (1903–1973) – leśnik, prawy łowca i zarządca lasów należących do Habsburgów.

Już w latach 30. w świątyni umieszczono ufundowaną przez myśliwych sygnaturkę ochrzczoną imieniem świętego Huberta. Wkrótce inżynier Chwirut, porucznik 65. Pułku Artylerii, wziął udział w kam­panii wrześniowej. Po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim znalazł się w oflagu i złożył obietnicę, że jeżeli przeżyje, poświęci się służbie Bogu. Po powrocie do Polski wstąpił do seminarium i przyjął święcenia kapłańskie.

Aby upamiętnić tego wspaniałego człowieka – leśnika, żołnierza i dusz­pasterza – łowczy Jan Nykaza razem z myśliwymi z „Cyranki” postano­wili dokończyć jego dzieło. W kaplicy zawisły ufundowane przez nich trzy imponujące żyrandole z poroży danieli, łosi i jeleni. Również przyku­wające uwagę stacje Męki Pańskiej, ambonka i ołtarz mają elementy wykonane z poroża. Włodzimierzowi Chwirutowi z pewnością by ten wystrój odpowiadał, gdyż świadczy o naszym łowieckim umiłowaniu przyrody i szacunku dla wiary.

Koło „Cyranka”, które zostało odznaczone Medalem Świętego Huberta i Złomem, świętowało właśnie jubileusz 70-lecia. Może się pochwalić domkiem myśliwskim w Złatnej i dwiema wiatami, gdzie odbywają się biesiady po polo­waniach. Myśliwi współpracują ze szkołą podstawową i przedszko­lami w Porębie Wielkiej i Grojcu, prowadząc edukację ekologiczną i wspólne wyprawy do lasu połą­czone z pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Przy ufundowanej przez łow­czego kapliczce świętego Huberta w Złatnej, na Rysiance, każdego roku w czerwcu odbywają się imprezy z góralską muzyką. Gości częstuje się pieczonym dzikiem i wyśmienitymi nalewkami.

Koło gospodaruje w dwóch obwodach o łącznej powierzchni 8,5 tys. ha. Plan łowiecki to: 20 jeleni (w tym 7 byków), 59 saren (29 rogaczy), 35 dzików, 500 kaczek, 150 bażantów, 200 łysek i 30 piżma­ków. Skład zarządu: Władysław Bil­czewski – prezes, Jan Nykaza – łow­czy, ksiądz Adam Ciapka – sekretarz, Marek Waliczek – skarbnik.

Bartosz Marzec / Kronika związku.

Reklama