Strzelba na ramieniu

0
1086

Hrabia Adam Rzewuski był ziemianinem, oficerem i pisarzem. Pozostawił po sobie pokaźny zbiór fascynujących opowiadań myśliwskich i dzięki temu stał się hetmanem polskiej literatury pięknej. 

Adam Witold Rzewuski urodził się w 1869 roku w rodzin­nym majątku Pohrebyszcze. Jego ojciec był carskim generałem i właścicielem majątków Wierzchow­nia i Pohrebyszcze. Pałac w Wierz­chowni posiadał 30 pokoi, salę balową ze szklanymi drzwiami, a ściany jego od wewnątrz dekorowały wykwintne płaskorzeźby. Honoré de Balzac, odwiedzając w Wierzchowni Ewelinę Hańską, powiedział: „Nie wiedziałem, że Pani posiada Luwr”. Do właści­ciela majątku należało również 21 tys. akrów ziemi i 3 tysiące dusz – czyli chłopów pańszczyźnianych.

Niezwykle znaną wśród kolekcjone­rów literatury myśliwskiej jest książka Adama Rzewuskiego „Ze strzelbą na ramieniu” (Warszawa 1929). Autor opisał w niej swoje wspomnienia oraz sylwetki dawnych towarzyszy łowów. Bardzo przyjaźnił się z Julianem Ejsmondem, czego dowodem jest częste umieszczanie się nawzajem w swych opowiadaniach. Rzewuski pisał: „W Borsukach na Wołyniu wyjechali­śmy z nieodżałowanym ś.p. Juljanem Ejsmondem w pogoni za kaczuszkami, a z »płoskodonki« – ja, swoim odwiecz­nym zwyczajem, dawałem swe strzały, stojąc za Jego plecami!”.

Do swoich przyjaciół zaliczał też Rzewuski Włodzimierza Korsaka. O jego twórczości tak pisał: „»Myślistwo polskie w dobie obecne« Włodzimierza Korsaka, stanowi streszczenie całej sztuki venator­skiej zawarte w kilkudziesięciu stroni­cach. Nie często czyta się tak wyśmie­nicie z takim talentem skondensowany zbiór wszelkich wiadomości z zakresu łowiectwa rozpatrzonych. Geneza roz­woju myślistwa, zamiłowanie łowieckie, sposoby polowań, różnorodne metody łowów – zwierzyna i opiekowanie się nią, do nieśmiałych prób wskrzeszenia średniowiecznego sokolnictwa włącznie, czego tam nie znajdziesz! A wszystko pisane barwnym, jędrnym językiem”.

Teksty Adama Rzewuskiego znaj­dziemy w „Łowcu Polskim”, „Łowcu”, „Przeglądzie Myśliwskim” i „Echach Leśnych”. Jego hodowlane wskazówki stanowiły doskonałą lekcję dla hodow­ców zwierzyny. […]

Piotr Załęski

Reklama