Sukces Hubertusa

0
1044

Tegoroczne targi Hubertus EXPO 2016 cieszyły się ogromnym powodzeniem. Targi odwiedziło blisko 20 000 zwiedzających.

Warszawska impreza targowa dla myśliwych i sympaty­ków łowiectwa, organizo­wana przez Zarząd Główny PZŁ, nie tylko pozostaje największą tego typu imprezą w Polsce, ale też bije kolejne rekordy. Jeśli po przeprowadzce targów w 2010 roku do centrum wystawo­wego MT Polska wystarczała nam początkowa jedna hala, to już rok i dwa lata temu potrzebne były dla wystawców dodatkowe powierzchnie. Tym razem, między 18 a 20 marca, dla Hubertusa 2016 trzeba było wygo­spodarować aż 3000 metrów kwadra­towych dodatkowej przestrzeni.

IMG_1309-ADostrzegalna, nie tylko podczas pierwszego dnia targów i w trakcie oficjalnych ceremonii, była zwiększona w stosunku do lat minionych obecność leśników na Hubertusie. O potrzebie i wartości współpracy między PZŁ i Lasami Państwowymi wiele mówiono podczas uroczystego otwarcia imprezy. W przemówieniu inaugurującym XIII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus EXPO 2016 wiceminister środowiska Andrzej Konieczny powiedział m.in.: „Myśli­stwo jest dziedzictwem kulturowym naszego narodu. Stąd jego silna pozy­cja. Wspólnie tworzymy brać łowiecką, w której jest bardzo dużo leśników.”

Występujący w imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego kapelan leśników, ksiądz Tomasz Duszkiewicz stwierdził z kolei: „To, co będziemy (na Hubertusie – przyp. BG) oglądali to prawdziwy dorobek Polaków, z czego powinniśmy być dumni. Kilka lat temu gdyby nie myśliwi (i ich wsparcie dla idei zachowania obecnej struktury Lasów Państwowych – przyp. BG) może nie byłoby dzisiaj polskich lasów. I nie byłoby polskich myśliwych, gdyby nie polskie Lasy…”.

Symbolem zacieśniającej się współ­pracy myśliwych i leśników były też liczne delegacje z wielu nadleśnictw z całego kraju, a także widoczne zainteresowanie wielu zwiedzających stoiskiem Lasów Państwowych. Innymi słowy, zielonooliwkowe mundury leśników współistniały i mieszały się każdego dnia targów z ciemniej­szą zielenią naszego organizacyjnego umundurowania. […]

Cały tekst w marcowym numerze „Łowca Polskiego”

Bartosz Głębocki / fot Katarzyna Lewańska – Tukaj, Arch ŁP

IMG_2373 IMG_6041 IMG_5817 IMG_1644-A IMG_1574-A IMG_1569-A IMG_1381-A IMG_1363-A IMG_1315-A IMG_1602 IMG_1561 IMG_1557 IMG_1524 IMG_0366 HUBERTUS EXPO 2016 IMG_2422

 

Reklama