fot. iStock.

Szkocki patent

0
1104

Kuropatwa szara nie była widziana na szkockich wrzo­sowiskach od lat 90. ubie­głego wieku. Teraz – za sprawą spryt­nego pomysłu szkockich gospodarzy łowisk – szare kury zadomowiły się w regionie Highlands z pomocą… bantamek.

Bantamki to karłowata rasa kury domowej hodowana jako ptak ozdobny. Należą one do najstarszych ras kur karłowatych, a ich dokładne pochodzenie nie jest znane. Swoją obecną nazwę zawdzięczają jawaj­skiej prowincji Bantam, skąd miały zostać sprowadzone do Niemiec w 1870 roku i gdzie okazało się, że ptaki te charakteryzują się dużym temperamentem, niską nieśnością i wyjątkowo silnym instynktem macierzyńskim. W 2011 roku łowczy majątku Clune postanowił sprawdzić, czy znane w literaturze liczne przy­padki wysiadywania i wodzenia przez bantamki młodych innych gatunków dałyby się wykorzystać w hodowli wolierowej i introdukcji kuropatw szarych.

Okazuje się, że poważną przeszkodą w utrzymaniu odpowiedniego poziomu sukcesu lęgowego są trudności niedo­świadczonych rodziców. Ptaki wypusz­czone na wolność z hodowli, narażone na trudne warunki pogodowe, nie mając żadnego doświadczenia, często porzu­cały swoje gniazda, nie radząc sobie z anomaliami pogodowymi w czerwcu. Zastąpienie naturalnych lęgów surogat­kami zwiększało szansę na większy suk­ces lęgowy.

Ponadto zaobserwowano również, że kuropatwy mają o wiele mniejsze szanse przetrwania zimy, gdy uwalniane są jako dorosłe osobniki, niż wówczas, gdy zostają adoptowane przez dzikie osobniki. Dorosłym potrzeba nie więcej niż dobę, by napotkane na swoim tery­torium młode uznać za swoje i stwo­rzyć więzy rodzinne zwiększające szanse przetrwania zimy.

Dzięki wypracowanej metodzie adopcji młodych eksperyment może się obecnie pochwalić stabilną obecno­ścią 15 par lęgowych kuropatwy szarej na terenach Clune i bliżej nieokre­śloną liczbą migrantów do sąsiednich łowisk. Sukces tego przedsięwzię­cia okazał się na tyle przekonujący, że do metodycznego udziału w projek­cie przygotowuje się już kilka sąsied­nich łowisk położonych wzdłuż rzek Findhorn i Dulanin.

Piotr Leśniewski / fot. iStock.

Reklama