fot. NAC

Szkoła mistrza Rudolfa

0
422

Pisarz, sportowiec i łowczy lwowskiego klubu „Ponowa”, którego członkiem mógł zostać „każdy samoistny obywatel polski o nieskazitelnym charakterze”. Do wychowanków prof. Rudolfa Wacka (1883–1956) należał słynny fotograf przyrody i myśliwy Włodzimierz Puchalski.

Miłość do lasu miał we krwi, gdyż jego ojciec był leśniczym w Toporowie. On sam po ukończeniu studiów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwow­skiego poświęcił się nauczaniu łaciny, języka polskiego, geografii i histo­rii w gimnazjach Krakowa i Lwowa. Jednocześnie prowadził aktywny tryb życia, odnosząc sukcesy w kolarstwie, narciarstwie i saneczkarstwie. Organi­zował spektakularne wycieczki rowe­rowe – krajowe i zagraniczne. Jed­nak jego największą pasją pozostało łowiectwo.

Należał do powstałego po pierwszej wojnie światowej lwowskiego klubu myśliwskiego „Ponowa”. Pierwszy warunek przyjęcia mówił: „Czynnym członkiem Klubu może zostać …(…)

Cały tekst w czerwcowym numerze “Łowca Polskiego”

Piotr Załęski

Reklama