fot. Shutterstock

Szkolenie psa

0
563

Konkursy psów myśliwskich wyznaczają poziom oraz styl pracy z naszymi czworonogami. 

Jeżeli chcemy wziąć w nich udział, musimy odbyć kilkumiesięczny trening, który – bez względu na wynik konkursu – zawsze korzystnie wpływa na rozwój naszego psa.

W marcu tego roku weszła zmiana do ustawy Prawo łowieckie, która zakazuje przeprowadzania konkur­sów z udziałem żywej zwierzyny. Tym samym w Polsce konkursy dzikarzy nie mają prawa być organizowane. To samo dotyczy norowców. Opiszę, jak do tej pory wyglądały w Polsce konkursy psów myśliwskich, i udo­wodnię, że nie ucierpiała przy tym żadna zwierzyna.

Regulaminy konkursów psów myśliwskich stworzone są zgodnie z praktyką i etyką łowiecką po to, by sprawdzać psy pod kątem przygo­towania do pracy. Innym celem tych imprez – nie mniej ważnym – jest kul­tywowanie tradycji związanych z pro­wadzeniem psa w łowisku. Ponadto konkursy niejako samym swym istnieniem narzucają utrzymywanie naszych psów na jak najwyższym poziomie wyszkolenia.

Praca przy dziku

Konkurs dzikarzy można podzielić na trzy części: posłuszeństwo, praca na farbie i praca na dziku. Pierwsza część polega na puszczeniu psa luzem do przeszukiwania terenu i odwoła­niu go na polecenie sędziego. […]

Cały tekst we wrześniowym numerze “Łowca Polskiego”

Andrzej Wilczopolski

Reklama