Tradycja zobowiązuje

0
1044

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Odyniec” z Karłowic, które już wkrótce obchodzić będzie jubileusz 70-lecia, zbudowali na terenie swego obwodu ścieżkę edukacyjną o tematyce łowieckiej.

Inwestycja zre­alizowana przy pomocy Urzędu Gminy Lubsza i Nadleśnictwa Brzeg dobrze służy popularyzacji naszej pasji.

Powodem do dumy jest także prze­stronny i wygodny domek myśliwski we wsi Kurznie, postawiony w 1988 roku. Mieści się tam siedziba koła i kwatera dla myśliwych dewizowych. Obok znajduje się obszerna wiata, gdzie odbywają się biesiady po polowaniach zbiorowych. Poczet sztandarowy koła brał udział w mszy hubertowskiej odprawionej na Górze Świętej Anny oraz w procesji Bożego Ciała. W ten sposób myśliwi przypominają, że łowiectwo stanowi element naszego dziedzictwa narodowego, że pozostaje nierozerwalnie związane z polską kulturą i tradycją.

Koło, które liczy 68 członków i 4 stażystów, gospodaruje w obwodzie o powierzchni 9,6 tys. ha. Na jego tere­nie znajdują się strefy ochronne bielika, orlika krzykliwego i bociana czarnego. Z kolei w łowisku Rybno znajduje się jedyna na Opolszczyźnie kolonia czapli siwej. Plan łowiecki zakłada strzelenie 33 jeleni (w tym 14 byków), 3 byków daniela, 220 saren (100 rogaczy) oraz 220 dzików. Za wzorowo prowadzoną gospodarkę łowiecką koło odzna­czono złotym medalem „Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny”, złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Złomem. Myśliwi współpracują z mło­dzieżą ze szkół podstawowych w Brzegu i Karłowicach. Skład zarządu: Eugeniusz Gawroniuk – prezes, Łukasz Bernacki – łowczy, Marcin Podgórny – podłowczy, Krzysztof Gibała – sekretarz, Czesław Skrzypnik – skarbnik.

Jan Siewier / fot. Józef Jaroszek.

Reklama