fot. Andrzej Szeremet

Triumf faworyta

0
797

Tytuł mistrza klasy powszech­nej PZŁ zdobył Seweryn Cybula. W dwudniowej rywa­lizacji na strzelnicy w Mroczkowi­cach (ZO PZŁ Jelenia Góra) pokonał ponad 150 strzelców z całego kraju.

Wśród faworytów imprezy wymie­niano myśliwych z Piotrkowa i Wro­cławia. Jak się okazało, słusznie. Z doskonałym wynikiem, którego nie powstydziłby się nawet mistrz strzelectwa, pierwsze miejsce, dekla­sując rywali, zajął Seweryn Cybula (487/500 pkt), utytułowany strzelec z Piotrkowa Trybunalskiego. Z rezulta­tem gorszym o 23 punkty drugie miej­sce zajął Konrad Porowski. Trzecie miejsce na podium przypadło Karo­lowi Tymosiakowi (462/500 pkt).

W rywalizacji drużynowej naj­lepszymi strzelcami zostali koledzy ze Szczecina (Michał Kotowicz, Paweł Wiktor, Andrzej Byczyk), którzy w dwudniowych zmaganiach w sze­ścioboju myśliwskim wystrzelali 1328/1500 pkt. Drugą lokatę zdo­bywając dwanaście punktów mniej zajęli reprezentanci Zielonej Góry (Wojciech Buda, Hubert Nadbor­ski i Grzegorz Zaborowski). Trze­cie miejsce z doskonałym wynikiem 1297/1500 pkt wystrzelała drużyna ZO PZŁ z Tarnobrzega (Aleksander Hołodniak, Damian Tomala, Mateusz Kuszela).

W rywalizacji myśliwych ze stażem krótszym niż pięć lat PZŁ najlep­szym okazał się tegoroczny zwycięzca mistrzostw. Drugie miejsce zajął Karol Tymosiak, a trzecie Wojciech Buda.

Organizatorzy przewidzieli rów­nież dyplomy i nagrody dla najlepiej strzelających pań. W tej rywalizacji zwyciężyła Maria Michalska (419/500 pkt). Na drugim stopniu podium stanęła Barbara Rachwalik (345/500 pkt), a na trzecim – Sylwia Żalikow­ska (333/500 pkt).

tekst i fot. Andrzej Szeremet

Reklama