fot. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Trofea na zamku

0
884

W Muzeum Historycznym Mia­sta Tarnobrzega na Zamku w Dzikowie otwarto Pokój Myśliwski, który został zrekonstru­owany na podstawie zdjęć z 1917 roku.

Gabinet powstał podczas modernizacji Zamku Tarnowskich w latach 1911– 1912 na miejscu wcześniejszej zbro­jowni. Zdzisław Tarnowski – ówczesny właściciel zamku – był zapalonym łowcą. Zgromadził na zamku najcen­niejsze trofea, ulubioną broń, a także obrazy i ryciny przedstawiające sceny polowań.

Niestety, znaczna część wyposaże­nia zaginęła w czasie działań wojen­nych, a inne bibeloty strawił pożar w 1927 roku. Szczęśliwie zachowały się wieńce jeleni, medalion odyńca, stojący na dwóch łapach niedźwiedź, upolo­wany w 1909 roku w Karpatach, liczne fotografie z polowań oraz obrazy o tema­tyce myśliwskiej pędzla przyjaciela hr. Tarnowskiego – Juliusza Kossaka. Ocalał też orygi­nalny wysoki komi­nek o neogotyckich kształtach, wykuty z czarnego mar­muru dębickiego, zwieńczony metalową figurą św. Huberta.

Pomoc w odtwo­rzeniu gabinetu zade­klarował Jan Czub, łowczy okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu. Myśliwi odpo­wiedzieli na jego apel i przekazali muzeum wiele eksponatów pochodzą­cych z prywatnych kolekcji. Łowczy dał dobry przykład, ofiarowując skórę rysia upolowanego przed laty w łowiskach tarnobrzeskich, aby znalazła się zgodnie z dokumentacją fotograficzną na łożu hrabiego Tarnowskiego. W ten sposób gabinet odzyskał dawny blask.

– Po kilkudziesięciu latach w miejsce tak bliskie rodzinie Tarnowskich, wśród której nie brakowało przed wojną zapa­lonych myśliwych, wra­cają trofea – zarówno te zdobyte przez właścicieli zamku, jaki i ofiarowane przez myśliwych z kół okręgu tarno­brzeskiego – powiedział dr Tadeusz Zych, dyrek­tor Muzeum Histo­rycznego Miasta Tar­nobrzega. […]

Marian Tatara / fot. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

 

Reklama