fot. Shutterstock

Trudna wiosna

0
448

Łąki i pastwiska zajmują ponad 3 mln ha i stanowią ponad 20 proc. powierzchni wszystkich użytków rolnych w Polsce. O tej porze roku zwierzyna wyrządza tam szczególnie dotkliwe szkody. Szacowanie ich wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i dużego doświadczenia.

Mamy wiosnę. W końcu przyszła. Chociaż nie było to wielkie wyzwanie, bo zima w tym roku raczej nie stawiała oporu. Trwa więc wiosna kalendarzowa, astronomiczna, klimatyczna i ta, która interesuje nas najbardziej – fenolo­giczna. Fenologiczne pory roku zwią­zane są z fazami cyklu rozwojowego przyrody. Wyznaczają je takie zjawi­ska, jak kiełkowanie, kwitnienie, owo­cowanie czy zrzucanie liści. Dla myśli­wych najważniejszy pozostaje fakt, że wiosna oznacza początek wegetacji, czyli czas wzmożonego wyrządzania przez zwierzynę szkód w uprawach rolnych. W tym artykule zajmiemy się szkodami w użytkach zielonych – łąkach i pastwiskach, czyli agroceno­zach, których rośliny wykorzystywane są na paszę. A jest to spory kawa­łek rolniczego tortu, bo zajmują one ponad 3 mln ha i stanowią ponad 20 proc. powierzchni wszystkich użyt­ków rolnych w Polsce.

Jeśli nie ugoda, to co?

Szkody polegają na uszkodze­niu darni na skutek jej penetrowa­nia przez dziki w poszukiwaniu larw owadów (pędraków), stanowiących doskonałe źródło łatwo przyswa­jalnego białka. W całkiem nieodle­głych czasach, gdy zima zasługiwała na swoją nazwę, szkody te właśnie wiosną nabierały na znaczeniu. Dziś, kiedy gleba nie zamarza (albo zama­rza na krótko i na niewielką głębo­kość), buchtowiska pojawiają się …(…)

Cały tekst w kwietniowym numerze “Łowca Polskiego”

Józef Antczak / Polowanie i myśliwy.

Reklama