„Tur” z tradycjami

0
504

Przez siedem dekad myśliwi KŁ „Tur” z Nowej Soli prowadzili odpowiedzialną gospodarkę łowiecką. Dziś mogą się poszczycić autentycznymi sukcesami.

W łowisku znajduje się 68 ambon stacjonarnych i 28 mobilnych, które ustawia się w miejscach największej penetracji zwierzyny. Aby zmniej­szyć szkody w uprawach, podpisano umowy z sześcioma rolnikami w spra­wie ogrodzenie 250 ha pól. Koło dzierżawi od Nadleśnictwa Nowa Sól 11 ha łąk oraz 10 ha terenów pod liniami wysokiego napięcia (wsiano tam owies, pszenicę i proso w celu stworzenia pasów zaporowych).

Myśliwi mają kompletny park maszyn rolniczych do uprawy zbóż i koszenia łąk. Polowania zbiorowe zaczynają się i kończą w stanicy myśliwskiej. W pobliżu, pod zadasze­niem, rozpalane są ogniska. Oprócz tego w centrum Nowej Soli myśliwi mają do dyspozycji budynek, który służy im jako klub. Odbywają się tam zebrania i bale.

Myśliwi z „Tura” w ciągu ostat­niej dekady przeznaczali średnio na zagospodarowanie łowisk 30 tys. zł rocznie, a 6 tys. zł na dokarmianie zwierzyny. W ostatnim sezonie strze­lili: 152 jelenie (w tym 77 byków), 38 saren (21 kozłów) oraz 364 dziki.

Z okazji jubileuszu ufundowano sztandar, który pod koniec paździer­nika ubiegłego roku został przekazany przez prezesa ORŁ w Zielonej Górze Andrzeja Skibińskiego na ręce prezesa koła. Uroczystości jubileuszu odbyły się w kwietniu tego roku. Odznaczono zasłużonych myśliwych, a po części oficjalnej wszyscy zasiedli do stołu, aby degustować wyśmienite potrawy z dziczyzny.

Skład zarządu: Andrzej Żuk – pre­zes, Ryszard Płachciński – łowczy, Alfred Bigos – skarbnik, Stanisław Nagiełło – sekretarz.

Andrzej Wierzbieniec / Kronika związku.

Reklama