W łowieckim raju

0
1037

Nasze biuro polowań współpracuje z kołami mogącymi poszczycić się najzasobniejszymi łowiskami i medalowymi trofeami. Do grona naszych sprawdzonych partnerów należy KŁ „Brzezina” z Opola.

Plan łowiecki koła, które gospodaruje w trzech obwodach o łącznej powierzchni 16,6 tys. ha, zakłada strzelenie aż 108 jeleni (w tym 42 byki), 168 saren (66 rogaczy) oraz 352 dzików. W ciągu roku myśliwi z „Brzeziny” organizują cztery dewizowe polowania zbiorowe. Grupy są liczne, co najmniej 20 myśliwych, a na pokocie leży zazwyczaj od 10 do 30 sztuk zwierzyny grubej. Dwa lata temu zdarzyło się, że łowcy z ojczyzny Wilhelma Tella tylko w pierwszym miocie położyli 27 sztuk czarnego zwierza.

Goście niezmiennie chwalą sprawną organizację łowów i piękną oprawę. W kole obowiązuje zasada, że dewizowców nie zaprasza się na polowania indywidualne. Wyprawa z wabikiem na rogacza oraz łowy w czasie rykowiska to atrakcje zastrzeżone wyłącznie dla członków „Brzeziny”. Co roku zdobywają oni 12–13 byków o masie wieńca przekraczającej 5,5 kg. Liczba ta będzie wzrastać, bo myśliwi konsekwentnie postarzają populację, oszczędzając pierwszą klasę wieku.

W sytuacji, gdy stany zwierzyny są tak wysokie, szkody wynoszące około 100 tys. zł rocznie trzeba uznać za niewielkie. Kolejne 100 tys. Zł myśliwi przeznaczają jednak na działania prewencyjne, przede wszystkim na grodzenie najbardziej zagrożonych upraw za pomocą siatki leśnej (w sumie 17 km!), tworzenie pasów zaporowych (łącznie 3,5 km) oraz uprawę poletek zgryzowych z żytem stuletnim i topinamburem (6,5 ha). Trudno się dziwić takiej zapobiegliwości – w obwodzie KŁ  „Brzezina” znajdują się grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bąkowie, a tona kukurydzy nasiennej kosztuje od sześciu do dziesięciu tysięcy złotych.

W celu fachowej wyceny szkód koło zatrudnia na stałe profesjonalnego rzeczoznawcę i biegłego sądowego, któremu przekazuje zryczałtowaną opłatę za świadczone usługi. To opłacalne rozwiązanie choćby dlatego, że 10 proc. wniosków składanych przez rolników zostaje odrzuconych z powodu niespełnionych warunków ustawowych – najczęściej chodzi o niedotrzymane terminy lub zbyt małą  powierzchnię szkód.

Zarząd koła doszedł do wniosku, że prace społeczne są drogie i nieefektywne, dlatego zwolnił z nich myśliwych. Za to coroczna składka została powiększona o koszty zagospodarowania obwodu. W ten sposób zdobywane są środki niezbędne do wynajęcia profesjonalnych pracowników.
Koło posiada 2 ciągniki rolnicze oraz wszelki inny sprzęt niezbędny do uprawy pól. Na 13 hektarach własnej ziemi członkowie KŁ „Brzezina” uprawiają: rzepak, pszenicę, łubin, a także borówkę amerykańską. Dzierżawią też 7 ha łąk, z których otrzymują sianokiszonkę.

Myśliwi z „Brzeziny” urządzili osadę myśliwską w wyremontowanym własnymi siłami budynku, wzniesionym z czerwonej cegły na początku  XX stulecia. Mieści ona salę, w której odbywają się biesiady i zebrania, oraz 11 pokoi dla myśliwych. Na terenie działki o powierzchni 3,5 ha znajdują się także dawne zabudowania gospodarcze. Po gruntownej przebudowie zmieniły przeznaczenie i dziś są tu trzy dodatkowe przestronne pomieszczenia sypialne.

Polowania zbiorowe zaczynają się i kończą pod drewnianą wiatą o powierzchni 150 m2. Doskonałym pomysłem było otwarcie własnego punktu skupu dziczyzny, który powstał przy stanicy. Nie ma już potrzeby, by tusze zwierzyny strzelonej podczas polowań zbiorowych transportować na znaczne odległości, co zabierało wiele czasu i generowało znaczne koszty. Na terenie stanicy odbywają się spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół, podczas których myśliwi prowadzą edukację ekologiczną. W trakcie przejażdżek podwodami po lesie młodzież słucha o zwyczajach zwierzyny, a nieraz ma także okazję, by ją obserwować. Na koniec pod wiatą rozpalane jest ognisko i odbywa się wspólne pieczenie kiełbasek.

Pomysłem wartym naśladowania jest organizowane imprez integrujących myśliwych z rolnikami. Zaproszenia kierowane są nie tylko do gospodarzy z terenów obwodów, ale także do przedstawicieli lokalnych władz. Goście zawsze dopisują, kuszeni pieczonym dzikiem i innymi specjalnościami kuchni myśliwskiej. Efekt takich spotkań jest trudny do przecenienia – myśliwi są postrzegani jako partnerzy, dzięki którym udaje się trzymać populacje zwierzyny w ryzach.

W „Brzezinie” dba się o podnoszenie umiejętności strzeleckich. Trzech członków może się poszczycić złotym Wawrzynem Strzeleckim, dwóch srebrnym, a czterech brązowym. Koło kontynuuje najlepsze tradycje polskiego łowiectwa. Dziadkiem obecnego prezesa był Józef Adamczyk (1912–1996), w latach 30. XX wieku łowczy w należącym do Radziwiłłów majątku Grojec pod Oświęcimiem. Po wojnie pełnił funkcję łowczego województwa opolskiego, założył OHZ w Mosznej i Lisięcicach oraz strzelnicę PZŁ w Opolu-Grudzicach. Był członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej, a za swe zasługi został wyróżniony Złomem. Obecny skład zarządu: Bartosz Adamczyk – prezes, Jerzy Adamczyk – łowczy, Piotr Namysło – sekretarz, Adam Jaros – skarbnik, Józef Więcław, Michał Morcziniec – członkowie zarządu.

Jan Siewier

Od dawna dba się tu o podnoszenie umiejętności strzeleckich. Trzech członków może się poszczycić złotym Wawrzynem Strzeleckim, dwóch – srebrnym, a czterech brązowym Myśliwi z „Brzeziny” troszczą się o poszanowanie łowieckich tradycji i zachowanie pamięci o kolegach, którzy poszerzyli szeregi drużyny świętego Huberta Koło „Brzezina” słynie z bogatych w zwierza kniej i perfekcyjnej organizacji polowań zbiorowych. Nic dziwnego, że ci sami myśliwi ze Szwajcarii powracają tam od z górą dwudziestu lat Koło kontynuuje najlepsze tradycje polskiego łowiectwa. Na terenie stanicy odbywają się spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół, podczas których myśliwi prowadzą edukację ekologiczną. W „Brzezinie” dba się o podnoszenie umiejętności strzeleckich. Trzech członków może się poszczycić złotym Wawrzynem Strzeleckim, dwóch srebrnym, a czterech brązowym.

Reklama