W rewirach „Żubra”

0
1604

Szczecińskie koło „Żubr”, które świętuje 65-lecie, słynie z doskonałych stanów zwie­rzyny grubej i kapitalnych trofeów. To efekt odpowiedzialnej i konse­kwentnie realizowanej gospodarki łowieckiej.

Na terenie obwodu leśnego o powierzchni 16,8 tys. ha roz­mieszczono 200 lizawek. Upra­wia się tam 22 ha poletek zapo­rowych i 25 ha łąk śródleśnych. Plan łowiecki zakłada strzelenie 220 jeleni (w tym 65 byków), 110 saren (30 rogaczy) i 220 dzi­ków. W rankingu medalowym kół okręgu szczecińskiego „Żubr” uplasował się na trzeciej pozycji. Wielka w tym zasługa Ireneusza Kiryka, który może się poszczy­cić bogatą kolekcją trofeów – w jej skład wchodzi jeden złoty wieniec (217,42 pkt CIC), sześć srebrnych i sześć brązowych! Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że rekord koła należy do myśliwego ze Szwe­cji (na początku lat 90. strzelił byka, którego poroże wyceniono na 228,36 pkt CIC).

Myśliwi z „Żubra” nie poprze­stają na samym polowaniu, prowa­dzą edukację ekologiczną w szko­łach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na terenie dzier­żawionego obwodu (a także dofi­nansowują te placówki). Organi­zują wspólne edukacyjne wyprawy do lasu, akcje zbierania żołędzi z przeznaczeniem na zimowe dokar­mianie, a także płoszenia zwie­rzyny z łąk tuż przed sianokosami. W programie przewidziane jest zawsze ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.

O poszanowaniu łowieckich tradycji świadczy udział w mszach hubertowskich (razem z myśliwymi z zaprzyjaźnionych kół: „Knieja” z Reska, „Eskulap” ze Stargardu i „Knieja” ze Szczecina). Pokoty uświetniają sygnaliści – Aleksan­dra Dębia i Mateusz Daśko. Uro­czystości łowieckie odbywają się w stanicy myśliwskiej – na trzyhek­tarowej działce postawiono muro­waną „Hubertówkę” o powierzchni 160 m² (z ośmioma miejscami sypialnymi, pokojem dla zarządu, kuchnią z pełnym wyposażeniem, toaletami i prysznicami). Koło ma sztandar, a w uznaniu zasług zostało odznaczone Złomem.

Skład zarządu: Krzysztof Gładki – prezes, Stanisław Daśko – łow­czy, Andrzej Ornowski – podłowczy, Wojciech Olszewski – sekretarz, Wal­demar Dziaczek – skarbnik.

Maciej Nartowski

Reklama