fot. Rafał Łapiński

Walne w dobie epidemii

1
1589

Kończy się kadencja zarządów kół i komisji rewizyjnych, dlatego też podczas zbliżających się walnych konieczne będzie przeprowadzenie wyborów.

Problem w tym, że wobec stanu epidemii zakazano zgromadzeń powyżej 50 osób. Czy istnieje inna dopuszczalna w tej sytuacji metoda przeprowadzenia takiego zebrania?

Chcę wierzyć, że najtrudniejszy czas nasze Zrzeszenie ma już za sobą. Zakończył się czas „dwuwładzy” w Naczelnej Radzie Łowieckiej, a Łowczym Krajowym został wieloletni myśliwy, który chce pracować i działać na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego. Pozostaje poprawienie Statutu. W najbliższym czasie musimy również zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z działalnością podstawowego ogniwa Zrzeszenia, tj. koła łowieckiego. Zbliża się czas walnych zgromadzeń, a przypomnijmy, że jest to rok wyborczy. Jak je skutecznie przeprowadzić? Na co zwrócić uwagę? Przyjrzyjmy się obowiązującym przepisom.

Koronawirus a wybory

W momencie oddawania bieżącego numeru „Łowca Polskiego” do druku w Polsce obowiązywał stan epidemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dokument ustanawiający ten stan zawiera wiele nakazów i zakazów mających na celu zapobieganie szerzeniu się choroby. Jednym z nich jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Jeżeli ten stan zostanie utrzymany, a patrząc na prognozy tak się właśnie stanie, to w przypadku kół z równą lub większą niż 50 liczbą członków walne w dotychczasowej formule nie będą mogły się odbyć. Nawet dla kół małych, liczących po kilkunastu członków, organizowanie walnego nie jest zalecane. Czy istnieje zatem inna dopuszczalna w tej sytuacji metoda przeprowadzenia takiego zebrania? (…)

Cały tekst w kwietniowym numerze “Łowca Polskiego”

Cezary Estreicher /  fot. Rafał Łapiński

 

Reklama