Wielka promocja pasji

0
1106

Odbywające się w Ostródzie Targi Hubertus Arena 2018, których otwarcia dokonał łowczy krajowy Piotr Jenoch, miały ogromny walor edukacyjny i stano­wiły przykład wzorowej współpracy leśników i myśliwych.

Dwa sąsiadujące ze sobą stanowi­ska – przygotowane przez ZO PZŁ w Olsztynie oraz tamtejszą RDLP – przeżyły prawdziwe oblężenie. Kilka tysięcy dzieci i młodzieży miało okazję dowiedzieć się ciekawostek o gatunkach chronionych – wilku, żubrze czy bobrze. Przedstawiono im także ambitny i jakże potrzebny pol­skiej przyrodzie program introdukcji cietrzewi.

Na wystawie wyekspono­wano najciekawsze trofea zdobyte przez myśliwych, m.in. parostki peru­karzy i myłkusów oraz imponujące dzicze oręża. Zadbano także o pro­mocję darów lasu, takich jak miód czy kawa z żołędzi. Wszyscy chętni mogli się posilić doskonałą wędliną i zupą gulaszową z dziczyzny.

Liczną publiczność zgromadziły pokazy sokołów i psów myśliw­skich. Wiele osób przypatrywało się także prowadzonemu przez Jakuba Wolskiego konkursowi dla kucharzy reprezentujących restau­racje i hotele, w których podaje się potrawy z dziczyzny.

(JS) / Kronika związku.

Reklama