fot. Shutterstock

Wielkie zagrożenie

0
746

Często bagatelizowane kleszcze stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku.

Imponującej długości lista zagrożeń, dzięki coraz lepszej diagnostyce, stale się wydłuża, dostarczając kolejne wirusy, bakterie, pasożyty i toksyny zagrażające ludziom i zwierzętom. Na razie bilans tej wojny jest dla nas niekorzystny. Dlatego na spotkanie z wrogiem musimy się przygotować!

Kleszcze są roznosicie­lami wielu groźnych chorób pasożytniczych zagrażających zwierzę­tom i ludziom. Badania pokazują, że te pajęczaki są nosicielami około 200 gatunków pierwotniaków, 130 odmian wirusów, 20 gatunków bak­terii pałeczkowych, 20 gatunków krętków i innych rodzajów bakte­rii, a także kilku gatunków nicieni i grzybów. Na długiej liście chorób odkleszczowych znajdują się mię­dzy innymi: babeszjoza, borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu i zapa­lenie opon mózgowo-rdzeniowych, gorączki i dury plamiste, a także paraliż kleszczowy i alergie. Wraz z rozprzestrzenianiem się kleszczy oraz ze względu na coraz doskonal­sze metody diagnostyczne z każdym rokiem lista wydłuża się o kolejne jednostki i zespoły chorobowe. Tymczasem badania naukowe nad kleszczami i chorobami odkleszczo­wymi potwierdzają, że stopień ryzyka związanego z ich ekspansją jest wciąż bagatelizowany.

A jest się czego obawiać. Jak wynika z raportów Państwowego Zakładu Higieny w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, zagrożenie chorobami odkleszczo­wymi w Polsce stale rośnie – krajowy monitoring wybranych chorób zakaź­nych prowadzony od 2002 roku wska­zuje na systematyczny wzrost liczby zachorowań i poszerzający się katalog chorób. […]

Cały tekst w marcowym numerze “Łowca Polskiego”

Aleksander Taras

Reklama