fot. arch. KŁ „Dzik” z Wielunia

Wirus na pokocie

0
821

Myśliwi dbają o przyrodę, a człowiek stanowi przecież jej część. Ta myśl zainspirowała koleżanki i kolegów z Wielkopolski do przeprowadzenia akcji „Zestrzelimy koronawirusa” – w jej efekcie zakupiono specjalistyczny ambulans, który pomoże w walce z pandemią COVID-19. To nie wszystko!

Gdy ogłoszono, że granice kraju zostaną wkrótce zamknięte, na auto­stradzie do Świecka, po niemiec­kiej stronie, powstał korek sięgający nawet 80 km. Na wjazd na teren Polski trzeba było czekać blisko 12 godzin. Z pomocą przyszli myśliwi z KŁ „Dzik” ze Słońska, którzy rozdali kierowcom i pasaże­rom dwa tysiące butelek wody i kil­kaset jabłek. O sprawie poinformo­wała „Gazeta Lubuska”.

Na wysokości zadania stanęli rów­nież myśliwi ze słupskiego okręgu PZŁ, którzy ufundowali pięć tysięcy przyłbic dla pracowników służby zdrowia. Przekazali je do Wojewódz­kiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku oraz do szpitali w Człucho­wie, Bytowie i Lęborku. Wsparli także pogotowie ratunkowe w Potęgowie. Informację o tym zamieścił portal gp24.pl.

Nie próżnowali myśliwi z okręgu siedleckiego PZŁ. Jak informuje Tomasz Wróblewski z ZO PZŁ w Sie­dlcach, w wyniku ogłoszonej zbiórki zgromadzono blisko 12 tysięcy zł. Z zakupionego za tę kwotę materiału maseczki szyją panie z Fundacji Leny Grochowskiej, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach oraz Domu Pracy Twórczej w Reymontówce. Myśliwi odwdzięczają się im najwyż­szej jakości wyrobami z dziczyzny, najbardziej ekologicznego i najzdrow­szego z mięs. Do tej pory uszyto pięć tysięcy maseczek (wkrótce gotowe będą dodatkowe trzy tysiące), które przekazano do Szpitala Wojewódz­kiego w Siedlcach, Oddziału Zakaź­nego Szpitala Miejskiego i Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach, a także placówkom Ochotniczej Straży Pożarnej i policji z trzech powiatów.

Praktyczni i przedsiębiorczy Wiel­kopolanie nie zostali w tyle. W trakcie trwającej zaledwie dwa tygodnie akcji „Zestrzelimy koronawirusa” zebrali sto tysięcy złotych, za które zakupili specjalistyczny ambulans. Posłuży on do pobierania próbek od pacjentów przebywających na kwarantannie. Ini­cjatorką przedsięwzięcia była euro­posłanka Andżelika Możdżanowska, którą wsparło KŁ „Dzik” z Wielu­nia, z okręgu sieradzkiego. W trak­cie przekazywania karetki szpitalowi w Kępnie europosłanka podkreśliła, że reakcja kół łowieckich i myśliwych była natychmiastowa. Zakupiona karetka nie tylko pozwoli zwiększyć liczbę pobranych próbek, ale zapewni też personelowi medycznemu lepsze warunki pracy.

Redakcja / fot. arch. KŁ „Dzik” z Wielunia

Reklama