fot. Grzegorz Sawicki

Władca pradoliny

0
556

Jeleń szlachetny. Wygląda majestatycznie, porusza się z gracją i niewątpliwie zasługuje na miano króla polskich lasów. Ale czy na pewno tylko lasów? Wszak naukowcy twierdzą, że wywodzi się ze stepów.

Analizując ostatnie dwie­ście lat historii jelenia szlachetnego na zie­miach polskich, dowiemy się, że w XIX wieku występował on w zasadzie tylko na zachód od Wisły. W efekcie przeprowadzonych w pierwszych dekadach XX stulecia przesiedleń do ośrodków hodow­lanych bytował wyspowo również we wschodniej części kraju. W 1939 roku Stanisław Hoppe pisał: „Główne ostoje ich znajdują się w woj. poznań­skim, pomorskim, śląskim, kieleckim i w Puszczy Białowieskiej; ponadto posiadamy pierwszorzędny stan jeleni pod względem ilości i jakości w Karpatach”.

W wyniku drugiej wojny światowej populacja jeleni uległa zdziesiątko­waniu, dlatego w latach 50. i 60. XX wieku przeprowadzono kolejne akcje przesiedlania tej zwierzyny z Polski zachodniej do centralnej i wschod­niej. Zwiększająca się lesistość kraju, a także zmiany, jakim uległa struktura produkcji rolnej, sprzyjały wzrostowi liczebności jeleni. Dlatego dzisiaj występują one na terenie całego kraju, bytując nierzadko w dosyć zaskakują­cych rewirach.

Jeleń nadwiślański

Krążące wśród myśliwskiej braci teorie o specyficznych genetycznie populacjach jelenia karpackiego, mazurskiego, pomorskiego, nadwi­ślańskiego czy stobrawskiego należy traktować z przymrużeniem oka. Bywają one często kanwą barwnych myśliwskich opowieści. Z nauko­wego punktu widzenia … […]

Cały tekst w sierpniowym numerze “Łowca Polskiego”

Marcin Kunikowski / fot. Grzegorz Sawicki

Reklama