fot. Krzysztof Szpetkowski

Wojski w Pszczynie

0
662

Idea organizacji ogólnopolskiego konkursu sygna­listów powstała w klubie sygnalistów, który w 1996 roku zorganizował w Tucholi pierwszą edycję konkursu „O Róg Wojskiego”. W konkursie wyłaniany jest indy­widualny i zespołowy mistrz Polski. Najlepszy zespół otrzymuje przechodnią nagrodę „Róg Wojskiego”, ale podczas festiwalu organizowany jest również kon­kurs muzyki myśliwskiej, gdzie nagrodą jest „Muza Wojskiego”.

Tegoroczny XXIII festiwal, zorganizowany w Pszczynie, zapisze się w historii z kilku powodów. W konkursie wzięło udział 106 sygnalistów oraz 34 zespoły. Pierwsze miejsce w klasie A (uzyskując tym samym tytuł indywidualnego mistrza Polski) zajął Adam Jażdżewski, a zespół „Akteon” skupiający studentów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie zdobył kolejny raz „Róg Wojskiego”(pozostałe wyniki z poszczególnych kategorii zamieszczone są na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl).

Specjalnie na festiwal skomponowane zostały „Hejnał XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Pszczyna 2018” (autorem jest Lesław Domogała – sygnalista z Koła Łowieckiego „Cyranka” z Knurowa) oraz „Fanfara dla Żubra” (napisana przez Artura Kanawkę – nauczyciela z Technikum Leśnego w Brynku). Ten ostatni utwór był obowiązkowy pod­czas konkursu w klasie MB. W klasie MEs sygnaliści musieli zaprezentować „Antonińską fanfarę jubile­uszową”, opracowaną na tę okazję przez Krzysztofa Kadleca – przewodniczącego Komisji Muzycznej Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

Festiwal odbył się w centrum miasta – głównie na rynku, ale także na schodach i w salach zamku psz­czyńskiego. Atmosfera zawsze jest wyjątkowa w euro­pejskiej kolebce małego rogu myśliwskiego, jaką jest Pszczyna, a niezwykle integrującym elementem jest wspólne granie podczas ceremonii rozpoczęcia i zakończenia każdego dnia festiwalu.

Bardzo dobrym pomysłem było zorganizowanie festynu myśliwskiego na rynku. Koncerty, pokazy sokolników i psów myśliwskich wspaniale dopełniały ekspozycje o tematyce łowieckiej i leśnej.

Maciej Strawa / fot. Krzysztof Szpetkowski

Reklama