fot. Shutterstock

Wróg u bram

0
2326

Wychodząc poza obecną sytuację europejskiej przy­rody i jej problemy z inwazją gatunków obcych, naukowcy przeprowadzili gruntowną analizę zagrożeń, jakie czy­hają na nas w niedalekiej przyszłości.

Ich zdaniem, lista najbardziej prawdopo­dobnych i najpoważniejszych zagrożeń obejmuje 66 gatun­ków roślin i zwierząt, które już wkrótce mogą rozpo­cząć podbój naszego kontynentu za sprawą naturalnych migracji, ucieczek z hodowli oraz celowego wypuszczania na wolność.

Wśród ośmiu potencjalnych intruzów określonych najwyższym stopniem ryzyka znalazła się naj­większa z amerykańskich wiewió­rek – wiewiórka czarna, ze względu na swoją wielkość nazywana rów­nież wiewiórką lisią. Jej kuzynka wiewiórka szara daje się już dziś we znaki rodzimym populacjom ptaków. Dodatkowo wypiera euro­pejską wiewiórkę rudą z Wysp Brytyjskich oraz atakuje Fran­cję i Włochy od strony wybrzeża Morza Śródziemnego.

Dla nas szczególnie niepokojąca jest pozycja wysokiego ryzyka przy­znana bizonom ame­rykańskim ze względu na zagrożenie dla czysto­ści krwi naszych euro­pejskich żubrów oraz dzierzbowronowi nazywa­nemu australijską sroką ze względu na presję, jaką gatunek ten mógłby wywierać na rodzimą awifaunę, choć w świetle ubiegłorocznych sensa­cji związanych z obserwacjami żyjących na wolności egzotycz­nych węży warto brać również pod uwagę, że na liście wysokiego ryzyka znalazł się boa dusiciel, indyjski pyton tygrysi oraz austra­lijski brązowy wąż drzewny.

(AT)

Reklama