fot. archiwum ZG PZŁ

Wspieramy domy dziecka

0
435

Myśliwi dbają o przyrodę, a człowiek stanowi przecież jej część. Stąd pomysł „Myśliwskiej paczki” – projektu skierowanego do placówek opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem domów dziecka.

Właśnie ruszyła druga edycja tej szlachetnej akcji zapoczątkowanej przez Michała Budzyńskiego z siedleckiego okręgu PZŁ.

Idea „Myśliwskiej paczki” zakłada, że każde koło łowiec­kie może wesprzeć dowolnie wybrany ośrodek pomocy najmłod­szym i po wcześniejszym dokonaniu ustaleń z jego przedstawicielami zaku­pić najpotrzebniejsze artykuły.

Rok temu wsparliśmy wiele placó­wek w całym kraju, o czym z uzna­niem informowały lokalne media. Przekazywaliśmy produkty spożyw­cze, artykuły gospodarstwa domo­wego, ubrania, materiały edukacyjne, sprzęt sportowy, a nawet RTV. Szcze­gólnie emocjonujące były odwie­dziny w domach dziecka, a rozrado­wane twarze malców przekonały nas, że ta inicjatywa ma głęboki sens.

Liczymy, że w tym roku poszerzy się grono myśliwych zaangażowanych w akcję, a nasze starania przyczynią się do zmiany wizerunku łowiectwa.

Regulamin i szczegóły nasi Czytel­nicy znajdą na stronie PZŁ.

Redakcja / fot. archiwum ZG PZŁ

Reklama